Grób wampira?

Grób wampira?

Grób wampira? W czerwcu 2016 r. zakończyły się prace archeologiczne na ul 31 stycznia. To, co wśród grobów znalazł archeolog Maciej Kurdwanowski zdarza się rzadko. Informowaliśmy już o pochowkach wielu osób, lecz jeden z nich jest wielce osobliwy. W Chojnicach odkryto nie raz pochowki wielu osób, lecz jeden z nich jest wielce osobliwy. Należy do osoby, na której szyi ułożono żelazny sierp z ostrzem skierowanym do dołu. - Grób pochodzi z przełomu wieków XVII i XVIII, to mój pierwszy taki przy...

Chojnice mają teatr

Chojnice mają teatr

Miasto Chojnice na początku lat dwudziestych nie posiadało ani jednego stałego zespołu teatralnego, a wystawiało jedynie spektakle urządzane przez liczne stowarzyszenia, różne pod względem artystycznym bądź doboru sztuki. Kres temu położył Teatr Ludowy, stawiając sobie za zadanie podniesienie poziomu arty­stycznego przedstawień przez odpowiedni dobór repertuaru, należyte przygotowanie amatorów, oraz odpowiednie urządzenie sceny. Zespół teatralny Ogniska KPW Chojnice, który w Hotelu "Urba...

O wojnie 13 - letniej

O wojnie 13 - letniej

 O wojnie 13 - letniej ... W związku z wystawianą w niedzielę sztuką „Szturm na Chojnice“ nie od rzeczy będzie podać krótką historię wojny trzynastoletniej – informował „Dziennik Pomorski” nr 115 z 18 maja 1930 r. Z chwilą, gdy do Polski zaczęły się garnąć szerokie masy ludności podległej krzyżakom, gdy związek jaszczurczy przysyłał listy poddańcze do króla z zapewnieniem wierności, wówczas król Kazimierz narzuca się na zwierzchnika. W lutym rozpoczął się bunt wyrzuceniem komtura z Gdańska, z...

Osobliwa egzekucja

Osobliwa egzekucja

Osobliwa egzekucja w Chojnicach Burmistrz miasta Chojnic, Isak Gottfried Goedetke siedział w swym pokoju i zamyślony wpatrywał się w drzwi, którymi dopiero wyszedł student polski, wysłaniec o. prefekta Rokla. Tak – konkludował – słusznie przyrzekłem o. prefekcie odpowiedź już na jutro, w tym bowiem przypadku jedynie ugoda i pośpiech ochronić mogą miasto przed przykrymi następstwami. Mieszkańcy miasta w swej olbrzymiej większości są wyznania luterskiego, cóż kiedy „korona” niestety proteguje koś...

Wielki wiec w Chojnicach

Wielki wiec w Chojnicach

Wielki wiec w Chojnicach Napaść „Kurjera Czerwonego“, piśmidła wychodzącego w Warszawie, na kobiety pomorskie, wywołała burze protestów. We wszystkich miastach na Pomorzu odbyły się tłumne wiece, gdzie uchwalano rezolucje, piętnujące oszczerstwa brukowca – informował Tygodnik Katolicki w nr 13 z 27 marca 1927 r. (zachowano oryginalną pisownię) Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Męskiej w Chojnicach z patronem Ryczakowiczem na wiecu w obronie czci Pomorzanek matek i sióstr.  Do najwspanial...

Park „1000” przemian

Park „1000” przemian

  Dziś stanowi jedną z wielu wizytówek Chojnic. Park 1000 – lecia po rewitalizacji zmienił się nie do poznania. Zanim jednak do tego doszło warto w skrócie przypomnieć jego historię. Pierwsze prace przy założeniu parku na terenie osuszonego Jeziora Zakonnego rozpoczęto w czerwcu 1927 r. z inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta Chojnice. Decyzją władz postanowiono osuszyć Jezioro Zakonne i Zielone, będące z racji zamulenia i zanieczyszczenia zagrożeniem sanitarnym. Proces osuszania Jeziora...

W obiektywie PRL

W obiektywie PRL

Często można usłyszeć nostalgiczne wspomnienia czasów PRL-u. Okres ten staje się także coraz bardziej popularny wśród ludzi, którzy nie mają prawa go pamiętać. Może nie jeden z nas próbuje o tym zapomnieć ale warto pokazać młodszym jak było. Historia nie jest abstrakcyjnym wspomnieniem obcych ludzi. To żywe doświadczenie przeszłości, które jest udziałem ich rodziców i dziadków.  Zniszczona w wyniku pożaru w lutym 1945 r. wieża miedziana kościoła pojezuickiego. Doczekała się rekonstrukcji w 19...

Dobra luksusowe …

Dobra luksusowe …

Ostatnio w mediach zapanowała moda na naigrywanie się z PRL. Na topie są wydawnictwa, które dołączają do wydania archiwalne kroniki czy komedie. Dla wielu osób w PRL- u był to faktycznie czas awansu, a przede wszystkim – bezpieczeństwa. Pewność zatrudnienia, pewność płacy, nawet jeśli niewielkiej i zapewniającej jedynie podstawowe dobra, nie spowodowała, iż z „luksusem” nie miało się styczności. Oto kilka przykładów: Wielkogabarytowy, a mimo to zajmował centralne miejsce w mieszkaniu. Tel...

Szelma, padlina i …

Szelma, padlina i  …

Księga rady miejskiej Chojnic z lat 1544 - 1662 jest w stanie zaciekawić Czytelnika nie tylko rozległością zakresu załatwianych przez ówczesną radę spraw, ale głównie bogactwem szczegółowych zjawisk z codziennego życia w odległych czasach. W zapisach można natknąć się również na sprawy małomiasteczkowe, dzięki którym można wyrobić sobie bardziej wyrazisty pogląd na rolę i funkcję małego miasteczka pomorskiego o wiodącym jednak wówczas znaczeniu, jakim były wtedy Chojnice. Sprawy mieszczan za...

Na straży granic ...

Na straży granic ...

  W Chojnicach w miasteczku przygranicznym była jednostka o nazwie Inspektorat Straży Granicznej w Chojnicach. Tej nazwy używało się przez wiele lat i przez to utrwaliła się ona w pamięci mieszkańców. W drugiej połowie 1938 roku zmieniono ją na Komendę Obwodu Straży Granicznej. Pod nową nazwę placówka trwała tylko jeden rok. Na placówce Z początkiem lat dwudziestych stacjonujący w rejonie Chojnic, 4 Pułk Straży Granicznej posiadał jedną placówkę w miejscowości Sterdenshof, której nazwa zachow...

Z Dziejów Gimnazjum

Z Dziejów Gimnazjum

W roku 1915 gimnazjum obchodziło uroczyście rocznicę stuletnią nowo utworzenia szkoły. Dzieje zaś polskie gimnazjum naszego sięgają wstecz o dalsze 200 lat. Otóż bowiem, już w roku 1623 Jezuici, przybyli trzy lata przedtem do Chojnic, założyli na miejscu dzisiejszego gimnazjum wyższą uczelnię, która przez 150 lat bez przerwy była ogniskiem kultury umysłowej na Pomorzu. Miała ona pięć klas. A że nauka była bezpłatna, wzrosła liczebność uczniów bardzo szybko. W roku 1717 uczęszcza 204 uczniów, ...

Sztandar jarzmem

Sztandar jarzmem

Gimnazjum chojnickie obchodziło w święto Wniebowstąpienia pamiętną w dziejach swego istnienia uroczystość. W tym dniu bowiem odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru gimnazjalnego. Inicjatywę sprawienia sztandaru dała Opieka Szkolna, która, aczkolwiek niedługo jeszcze istnieje, rozwinęła jednakże owocną działalność, czego dowodem jest właśnie ufundowanie sztandaru.   W gabinecie burmistrza Chojnic A. Sobierajczyka (trzeci od lewej), Antoni Ulandowski czwarty od prawej. Sztandar gimnazjalny ...

Za obrazę Piłsudskiego ...

Za obrazę Piłsudskiego ...

  Piłsudski był człowiekiem wybitnym. Trudnym człowiekiem na trudne czasy, który autentycznie chciał ten kraj zmienić i stworzyć Polskę i Polaków na nowo. Jak zwykle dzieło przerosło twórcę i II RP była jaka była, w czym zapewne sanacyjny sposób myślenia odegrał rolę niemałą. Nie wszystkim przedwojenny autorytet Marszałka był w smak, czego najlepszym dowodem były liczne procesy wytaczane za rzekome podważanie autorytetu Piłsudskiego, który na Pomorzu nie cieszył się zbytnim szacunkiem. Przed s...

Zawsze w pamięci ...

Zawsze w pamięci ...

    Przy pomniku 1 Batalionu Strzelców przy ul. Świętopełka  w Chojnicach, co roku odbywa się niezwykła uroczystość. Potomkowie jednego z żołnierzy 1 BS , kpr. Rudolfa Kuldanka składają kwiaty i zapalają znicze ku czci obrońców Chojnic z 1939 r. Nie jest to bynajmniej pierwsze takie spotkanie.   - Kontynuujemy je od 14 lat - opowiada Dariusz Kuldanek, najstarszy wnuk Rudolfa. - Przyjeżdżamy z różnych stron Polski, by pielęgnować pamięć o dziadku i jego towarzyszach broni. Staramy się tę wied...

Standera nie żyje

Standera nie żyje

Zgon zasłużonego obywatela Chojnic Dnia 19 bm. (1930 - dop. red.) zmarł w zakładzie św. Boromeusza śp. Standera. śp. Aleksander Standera już za czasów niewoli zawsze i przy każdej sposobności występował jako Polak. Po zakończeniu wojny światowej, kiedy wspólnie z kilkoma działaczami powiatu chojnickiego założono Straż Ludową na powiat chojnicki, został mianowany adiutantem tej Straży i był właściwą sprężyną tej organizacji. Aleksander Standera Kiedy nadeszła chwila, gdy państwo Polskie odbi...

Kupiecka solidność ...

Kupiecka solidność ...

  Ogólne wrażenie kultury handlu odpowiadało realizacji hasła „Nasz Klient, nasz Pan”. Kupcy i rzemieślnicy z okresu międzywojennego doskonale zdawali sobie sprawę, że to właśnie potencjalny nabywca ich towarów decyduje o ich dalszym istnieniu i rozwoju. To właśnie wtedy na linii klient – ekspedient zawiązywała się nić wspólnej korzyści. O ile ten pierwszy miał możliwość dotknięcia materiału, artykułu czy innego produktu, to ekspedient zachęcał wszelkimi sposobami do jego zakupu.To był k...

To i owo na … prasowo

To i owo na … prasowo

Skazanie oszusta Niejaki Knypa z Wiela, który za różne sprawki odsiedział już 16 miesięcy więzienia, został skazany przez tut. sąd powiatowy na 1 rok i 2 miesiące więzienia za szereg oszustw, dokonanych na wielu osobach w Gdyni, jak i w naszym powiecie. Widok na Chojnice Ok. 1939 r. Przedstawiał się on jako sekretarz sądowy, który za sutą opłatą postara się o umorzenie względnie wygranie, procesów; w innych wypadkach chodził po mieszkaniach jako komornik sądowy z elegancką teką i w rękawicz...

Nie dla sali …

Nie dla sali  …

W piątek 15 bm. (1932- dop. red.) odbyło się zwyczajne jawne posiedzenie Rady Miejskiej pod przewodnictwem zastępcy przewodniczącego p. Grochowskiego przy udziale 26 radnych oraz p. burmistrza dr. Sobierajczyka, Wagnera, Stamma i Kaźmierskiego. – na wstępie przewodniczący wygłosił krótsze przemówienie, poświęcone ku czci śp. dr. Lniskiego, którego obecni wysłuchali stojąc. Jan Kaletta, radny miejski i król Bractwa Kurkowego w Chojnicach. Radny p. Kaletta zdał sprawozdanie ze zjazdu Związku...

Ucieczka i bunt

Ucieczka i bunt

W niedzielę 31 sierpnia 1930 roku uciekło z zakładu poprawczego w Chojnicach, na Pomorzu kilku wychowanków. Część z nich udała się do restauracji i na salę taneczną hotelu Centralnego, następnie wałęsała się po mieście. W piątek dnia 1 bm. dyrekcja ukarała uciekinierów zaś pozostałych również ukarała bowiem wyszła z założenia, że jeżeli karać to wszystkich.  Przygotowania do buntu rozpoczęły się 2 bm. O godzinie 10 wtedy napadnięto na dozorcę Czapiewskiego, i odebrano mu klucze od cel, w któr...

Nasze uzdrowisko

Nasze uzdrowisko

W bieżącym sezonie letnim (1930 – red.) zadebiutowała jako letnisko - uzdrowisko wieś Charzykowy. Charzykowy (vel. Charzykowo) leżą na Pomorzu, w powiecie chojnickim (odległość do Chojnic szosą 6 km.) w przepięknej lesistej okolicy olbrzymiem jeziorem Łukomie, zwanem również Charzykowskiem. Jezioro to 12 km długie, 3 - 5 km szerokie, łączy się we wsi Mała Swornigace z jeziorem Długiem. Dalej ciągną się jeszcze inne jeziora, wszystkie łączy rzeka Brda. W ten sposób można z Charzykowa odbywać k...