Tropem Hermana Hana

Tropem Hermana Hana

Krypta ze szczątkami  Hermana Hana w Bazylice Mniejszej miała być atrakcją dla mieszkańców i turystów, sęk w tym, że mimo poszukiwań na pochówek malarza nie natrafiono. Póki co kryptę przekopali archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, których baza badawcza mieści się w Białych Błotach. Krypta ma około 6 metrów długości. Początkowo ks. dziekan Jacek Dawidowski wchodził do niej przez niewielkie okno znajdujące się w murze świątyni od strony kościoła gimnazjalnego. Prace posz...

Kadr sprzed 42 lat

Kadr sprzed 42 lat

  Fragmenty filmu o Chojnicach zrealizowanego przez PWSFTviT w Łodzi w 1975 r. Zawierają kadry odnośnie Juliana Rydzkowskiego, Miejskiej Rady Narodowej, zespołu "Chojny" działającego przy klubie Medyk, wizyta w Mostostalu i u Albina Makowskiego. W dalszej części produkcja łodzi w Polsporcie" i rozmowa z pracownicą a także rozpoczęcie budowy Centrum Sportowego. Mimo upływu niewielu lat w kilkuset letniej historii miasta film jest już swoistym dokumentem pokazującym zmiany wynika...

Miasto bez łaźni

Miasto bez łaźni

Tak! Niestety jest takie miasto w Polsce i to na Pomorzu. Więcej — miastem tem są Chojnice, nie posiadające łazienek niezbędnych dla chludnośoi i zdrowia licznych rzesz ubogiej ludności. Brak jest łazienek miejskich, koniecznie potrzebnych wręcz nieodzownych. Powiecie Ojcowie miasta, że są — to niewątpliwe. Tak są w zakładzie Boromeusza i jeszcze innej lecznicy! Są, lecz niedostępne dla przeciętnego śmiertelnika, a przytem za drogie. Oczywiście, ponieważ Chojnice są miastem zachodniem kultu...

Morderca i detektyw

Morderca i detektyw

Jak informuje „Słowo Pomorskie” w Chojnicach odbyła się w sądzie grodzkim sprawa, wytoczona przez wojewodę pomorskiego, p. Wronę – Lamota, przeciwko niejakiemu Br. Riedlowi, oskarżonego o oszczerstwo. Z odczytanej skargi wynika, że oskarżony miał się wyrazić o oskarżycielu po niemiecku: „wasz wojewoda pomorski Lamot, jest siedmiokrotnym mordercą”. Oskarżony oświadcza, że nie miał zamiaru znieważyć wojewody i że nie twierdził publicznie, jakoby p. Lamot miał być mordercą. Prawdą jest, że czas...

Piłsudski w świetlicy

Piłsudski w świetlicy

  Warta honorowa przy sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego w krypcie św. Leonarda na Wawelu zaciągnięta przez żołnierzy 1 Batalionu Strzelców z Chojnic i 31 Pułku Artylerii Lekkiej z Torunia . Grudzień 1935 r.  W Chojnicach odbyło się powiatowe święto WP. i PW. – połączone z uroczystością poświęcenia w Domu Społecznym nowej świetlicy chojnickiej kompanii Obrony Narodowej oraz odsłonięcia tamże popiersia I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – czytamy w korespondencji plutonowego Franci...

Na straży granic ...

Na straży granic ...

  W Chojnicach w miasteczku przygranicznym była jednostka o nazwie Inspektorat Straży Granicznej w Chojnicach. Tej nazwy używało się przez wiele lat i przez to utrwaliła się ona w pamięci mieszkańców. W drugiej połowie 1938 roku zmieniono ją na Komendę Obwodu Straży Granicznej. Pod nową nazwę placówka trwała tylko jeden rok. Na placówce Z początkiem lat dwudziestych stacjonujący w rejonie Chojnic, 4 Pułk Straży Granicznej posiadał jedną placówkę w miejscowości Sterdenshof, której nazwa zachow...

Z Dziejów Gimnazjum

Z Dziejów Gimnazjum

W roku 1915 gimnazjum obchodziło uroczyście rocznicę stuletnią nowo utworzenia szkoły. Dzieje zaś polskie gimnazjum naszego sięgają wstecz o dalsze 200 lat. Otóż bowiem, już w roku 1623 Jezuici, przybyli trzy lata przedtem do Chojnic, założyli na miejscu dzisiejszego gimnazjum wyższą uczelnię, która przez 150 lat bez przerwy była ogniskiem kultury umysłowej na Pomorzu. Miała ona pięć klas. A że nauka była bezpłatna, wzrosła liczebność uczniów bardzo szybko. W roku 1717 uczęszcza 204 uczniów, ...

Sztandar jarzmem

Sztandar jarzmem

Gimnazjum chojnickie obchodziło w święto Wniebowstąpienia pamiętną w dziejach swego istnienia uroczystość. W tym dniu bowiem odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru gimnazjalnego. Inicjatywę sprawienia sztandaru dała Opieka Szkolna, która, aczkolwiek niedługo jeszcze istnieje, rozwinęła jednakże owocną działalność, czego dowodem jest właśnie ufundowanie sztandaru.   W gabinecie burmistrza Chojnic A. Sobierajczyka (trzeci od lewej), Antoni Ulandowski czwarty od prawej. Sztandar gimnazjalny ...

Turniej miast

Turniej miast

 Telewizyjny turniej miast   Scena wybudowana przez chojnicki Mostostal.   Budowa scenografii na rynku na potrzeby turnieju. Uczestniczyły w nim reprezentacje obu rywalizujących miast, w tym także przedstawiciele lokalnych władz, był w zamierzeniu okazją do promocji lokalnego rękodzieła, wyrobów sztuki ludowej, lokalnych zespołów pieśni i tańca itp. Była to też okazja do promocji turystyki a także integracji społeczności lokalnej. Organizowano w ramach Turnieju Miast m.in. takie prz...

A to cholera …

A to cholera …

      W Chojnicach, jak i w innych miastach na przełomie XVIII i XIX wieku, poważnym problemem były zagadnienia sanitarno – zdrowotne. Dla Chojnic istotne było, że zabudowania miejskie nie wykroczyły poza obszar okresu przedrozbiorowego. Życie miejskie, a wraz z nim handel, skupiony był w obrębie rozpadających się murów i na dwóch przedmieściach: Człuchowskim i Gdańskim. Chylące się ku ruinie i stanowiące zagrożenie dwie bramy miejskie: Młyńska i Gdańska zostały rozebrane. Podobny los dot...

Wrześniowe salwy ...

Wrześniowe salwy ...

  Po wysunięciu żądań terytorialnych wobec Polski w marcu 1939 r. wzrosło napięcie wśród społeczności polsko – niemieckiej. Szczególnie zaostrzył się stosunek do ludności niemieckiej. Był on tak mocny, że na początku kwietnia miejscowi bezrobotni zgromadzeni przed chojnickim magistratem wznosili okrzyki: „że nie chcą pracy, ale chcą bić Niemców”.  Kilka dni później 7 kwietnia ogłoszony został bojkot firm niemieckich. Narastająca niechęć i wrogość wobec Polski przenosiła się na określone zach...

Startowali i lądowali

Startowali i lądowali

  Startowali i lądowali w … Chojnicach     Dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale faktem jest, że lotnisko w Chojnicach było. Chojnickie lotnisko wraz z hangarem zostało założone przed pierwszą wojną światową i było dość pokaźnych rozmiarów. Zlokalizowane było po wschodniej stronie szosy Kościerskiej, sięgało od obecnego Cmentarza Komunalnego aż do ul. Gdańskiej. Hangar znajdował się w miejscu dzisiejszych ogródków działkowych. Po odzyskaniu niepodległości w 1920 r. teren nieistniejącego lotn...

Ze wspomnień Kaletty

Ze wspomnień Kaletty

  Ze wspomnień Jana Kaletty... Mimo, iż nie był rodowitym chojniczaninem na trwale zapisał się w historii miasta Chojnic. Od roku 1906 był kierownikiem biura adwokackiego w Chojnicach, a od 1914 r. radnym miejskim. J. Kalleta - autor wspomnień. Jako komisarz Rządu Polskiego przejął z rak zaborcy władzę miejską i następnie ją przekazał komisarycznemu burmistrzowi dr Sobierajczykowi. W latach 1920 – 1939 był radnym miejskim i wielokrotnie wiceburmistrzem miasta. Znany był ze swojej patri...

Grób wampira?

Grób wampira?

Grób wampira? W czerwcu 2016 r. zakończyły się prace archeologiczne na ul 31 stycznia. To, co wśród grobów znalazł archeolog Maciej Kurdwanowski zdarza się rzadko. Informowaliśmy już o pochowkach wielu osób, lecz jeden z nich jest wielce osobliwy. W Chojnicach odkryto nie raz pochowki wielu osób, lecz jeden z nich jest wielce osobliwy. Należy do osoby, na której szyi ułożono żelazny sierp z ostrzem skierowanym do dołu. - Grób pochodzi z przełomu wieków XVII i XVIII, to mój pierwszy taki przy...

Chojnice mają teatr

Chojnice mają teatr

Miasto Chojnice na początku lat dwudziestych nie posiadało ani jednego stałego zespołu teatralnego, a wystawiało jedynie spektakle urządzane przez liczne stowarzyszenia, różne pod względem artystycznym bądź doboru sztuki. Kres temu położył Teatr Ludowy, stawiając sobie za zadanie podniesienie poziomu arty­stycznego przedstawień przez odpowiedni dobór repertuaru, należyte przygotowanie amatorów, oraz odpowiednie urządzenie sceny. Zespół teatralny Ogniska KPW Chojnice, który w Hotelu "Urba...

O wojnie 13 - letniej

O wojnie 13 - letniej

 O wojnie 13 - letniej ... W związku z wystawianą w niedzielę sztuką „Szturm na Chojnice“ nie od rzeczy będzie podać krótką historię wojny trzynastoletniej – informował „Dziennik Pomorski” nr 115 z 18 maja 1930 r. Z chwilą, gdy do Polski zaczęły się garnąć szerokie masy ludności podległej krzyżakom, gdy związek jaszczurczy przysyłał listy poddańcze do króla z zapewnieniem wierności, wówczas król Kazimierz narzuca się na zwierzchnika. W lutym rozpoczął się bunt wyrzuceniem komtura z Gdańska, z...

Osobliwa egzekucja

Osobliwa egzekucja

Osobliwa egzekucja w Chojnicach Burmistrz miasta Chojnic, Isak Gottfried Goedetke siedział w swym pokoju i zamyślony wpatrywał się w drzwi, którymi dopiero wyszedł student polski, wysłaniec o. prefekta Rokla. Tak – konkludował – słusznie przyrzekłem o. prefekcie odpowiedź już na jutro, w tym bowiem przypadku jedynie ugoda i pośpiech ochronić mogą miasto przed przykrymi następstwami. Mieszkańcy miasta w swej olbrzymiej większości są wyznania luterskiego, cóż kiedy „korona” niestety proteguje koś...

Wielki wiec w Chojnicach

Wielki wiec w Chojnicach

Wielki wiec w Chojnicach Napaść „Kurjera Czerwonego“, piśmidła wychodzącego w Warszawie, na kobiety pomorskie, wywołała burze protestów. We wszystkich miastach na Pomorzu odbyły się tłumne wiece, gdzie uchwalano rezolucje, piętnujące oszczerstwa brukowca – informował Tygodnik Katolicki w nr 13 z 27 marca 1927 r. (zachowano oryginalną pisownię) Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Męskiej w Chojnicach z patronem Ryczakowiczem na wiecu w obronie czci Pomorzanek matek i sióstr.  Do najwspanial...

Park „1000” przemian

Park „1000” przemian

  Dziś stanowi jedną z wielu wizytówek Chojnic. Park 1000 – lecia po rewitalizacji zmienił się nie do poznania. Zanim jednak do tego doszło warto w skrócie przypomnieć jego historię. Pierwsze prace przy założeniu parku na terenie osuszonego Jeziora Zakonnego rozpoczęto w czerwcu 1927 r. z inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta Chojnice. Decyzją władz postanowiono osuszyć Jezioro Zakonne i Zielone, będące z racji zamulenia i zanieczyszczenia zagrożeniem sanitarnym. Proces osuszania Jeziora...

W obiektywie PRL

W obiektywie PRL

Często można usłyszeć nostalgiczne wspomnienia czasów PRL-u. Okres ten staje się także coraz bardziej popularny wśród ludzi, którzy nie mają prawa go pamiętać. Może nie jeden z nas próbuje o tym zapomnieć ale warto pokazać młodszym jak było. Historia nie jest abstrakcyjnym wspomnieniem obcych ludzi. To żywe doświadczenie przeszłości, które jest udziałem ich rodziców i dziadków.  Zniszczona w wyniku pożaru w lutym 1945 r. wieża miedziana kościoła pojezuickiego. Doczekała się rekonstrukcji w 19...