Wertując archiwalną prasę można natknąć się na wiele ?smakowitych kąsków? z miasta i regionu z lat międzywojennych.

Ogłoszenie reklamowe z prasy międzywojennej - kina ?Wolność? P. Krzyżniewskiego.

I tak w ?Orędowniku Powiatowym Powiatu Chojnickiego? nr 35 z 1 września 1937 r. czytamy: -  o walnym zebraniu Powiatowego Komitetu Funduszy Obrony Narodowej, na którym obecni byli przedstawiciele wszystkich organizacji, urzędów instytucji, towarzystw i społeczeństwa. Wszyscy oni wyrazili silną wolę ufundowania dla miejscowego Garnizonu sztandaru. Ustalono, że sztandar wraz ze sprzętem wojennym zostaną w dniu Święta Batalionu 24 czerwca 1938 r. uroczyście wręczone w obecności najwyższych dostojników Państwa jako dar społeczeństwa powiatu chojnickiego. Komitet wykonawczy stanowił Roman Stamm ? poseł na Sejm RP, wicestarosta J. Biedrzyński, zastępca sekretarza ? Edward Poppek, I zastępca proboszcz ks. Radca Marchlewski, II zastępca ? burmistrz Franciszek Sieracki oraz skarbnik wójt Trawicki. Pozostali członkowie to przedstawiciele miasta i powiatu.

?Dziennik Pomorski? z dn. 02. lipca 1936 r. donosił o Zjeździe Filomatów Pomorskich, dawnych Skautów i Drużyniaków Pomorskich. Obrady zjazdu otworzył kol. mjr Łukowicz. Na przewodniczącego prezydium powołano kol. sędziego Jana Karnowskiego, zaś na sekretarza kol. burmistrza Zawackiego z Chełmna. Zjazd uchwalił rezolucję streszczającą się przeciw niepokojącym objawom antypaństwowej działalności mniejszości niemieckiej na ziemiach zachodnich. Do Pana Prezydenta RP i do Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych gen. Edwarda Rydza ? Śmigłego wysłano telegramy hołdownicze.

?Orędownik? nr 72 z dnia 27 marca 1938 r. informował o zebraniu organizacyjnym związku pszczelarzy w Czersku. W salce parafialnej, gdzie odbywało się zebranie stawiło się ok. 40 pszczelarzy. Omówiono pracę,

Ogłoszenia drobne z okresu prasy międzywojennej.

życie, choroby pszczół. Wybrano nowy zarząd, do którego weszli burmistrz Prabucki jako prezes, Biały ? jako sekretarz, Czaplewski jako skarbnik.

Ciekawe są informacje dotyczące życia dnia codziennego. ?Dziennik Pomorski? z dnia 5 listopada 1935 r. na stronie Chojnice i Powiat pisze m.in. ?Echa pożaru przy ulicy Strzeleckiej?. W związku z naszą notatką w nr 255 z dn. 2 listopada p. tyt. ?Pożar? donosimy o przykrym fakcie, jaki przy pożarze miał miejsce. Otóż na piętrze palącego się domu mieszkała 56 - letnia wdowa pani Chrzanowska Kazimiera. Kiedy pożar począł zagrażał całemu domowi, wynoszono również i meble wyżej wymienionej. Przy tej czynności znaleźli się jednak amatorzy cudzej własności, którzy skradli biednej kobiecie większą ilość rzeczy. Kiedy pani Ch. dnia następnego dokładniej się rozejrzała, stwierdziła brak większej ilości papierów wartościowych oraz całego serwisu srebrnego i niklowego, a także większej ilości bielizny. Wartość skradzionych przedmiotów wynosi ok. 2800 zł. Pani Chrzanowska nie była zabezpieczona od ognia.

Z tego samego wydania dowiedzieć się można, że dnia 2 listopada br. niejaki Felesztyński Leopold z Męcikała udał się rowerem do lasów zbenińskich na szyszki. Wchodząc do lasu zostawił rower na polu pod lasem. Kiedy wrócił, roweru nie było a ślady prowadziły do Kłodawy, podejrzenie pada na niejakiegoś R. Rower był w bardzo dobrym stanie wartości 300 zł. Czy udało się odzyskać rower? ? tego nigdy się już nie dowiemy.

Drugi przypadek kradzieży tego samego dnia zanotowano w godzinach wieczornych w Chojnicach na pl. Jerzego. Jak zwykle pozostawił swój rower, kolejarz Bruski Franciszek przed domem, a wróciwszy po pięciu minutach roweru nie znalazł. Plac Jerzego specjalnie chyba nadaje się na podobne kradzieże, ponieważ złodziej może zmykać w kilku kierunkach.     

Zawiadomienie o odczycie.

Wartą zacytowania będzie wiadomość o zniesieniu posterunków policji państwowej. ?Zarządzeniem wyższej władzy zniesiono w powiecie chojnickim aż 6 posterunków, a mianowicie: Ostrowite, Łąg, Wiele, Lubnia, Swornegacie i Zielona Chocina. Pozostało posterunków 9, a to Chojnice, Deręgowice, Rytel, Czersk, Brusy, Konarzyny, Lipnica, Brzeźno i Karsin z tem, że teren zlikwidowanego posterunku Zielona Chocina i Swornegacie przydzielono do Konarzyn. Posterunek Lubnię do Brus, teren posterunku Wiele do Karsina, a Łąg do Czerska. Do Chojnic dostał się teren Pawłowo, Granowo i Racławki?. Jinnych na terenie Pomorza.    

Nie brak również drobnych ogłoszeń i komunikatów drobnych. Oto kilka z nich:

?Zebranie miesięczne Towarzystwa Powstańców i Wojaków im. Gen. Józefa Hallera w Chojnicach odbędzie się w środę dnia 4. 11. br. o godz. 20. w lokalu p. Seydy?.

?Zebranie koła ziemianek odbędzie się w piątek, dn. 6 bm. o godz. wpół do 5 popł. W salce w starostwie?.

?SMP. Oddz. Teatralny. ? Dziś o 8 ? mej wieczór próby w szkole powszechnej. Prezes?.

?Podręczna krawcowa przyjmie posadę zaraz lub od 15 bm. miejscowość obojętna. Inform. w eksp. Dz. Pom.?

?Przetarg przymusowy. Dnia 7 II br. o godz. 12 ? tej sprzedam w lok. licyt. P.Jażdżewskiego Pl. Jerzego nr 5 najwięcej dającemu za gotówkę: 4 płaszcze męskie, 1 leżankę, 1 biurko, 1 bibljotekę, 2 karabiny

Ogłoszenie o licytacji komorniczej.

myśliwskie, 2 kuźnie polowe, 5 siekaczy do buraków. Trzebiatowski egzek. miejski?.  

Nie brakowało i weselszych treści, takich jak zamieszczona reklama filmu wyświetlanego w  kinie ?Nowości? P. Krzyniewskiego przy pl. Królowej Jadwigi.

Buster Keaton w nowej tryskającej i oszałamiającym humorem komedji pod wysoce fascynującym tytułem ?Małżeństwo na złość?. Król humoru, ten który się nigdy nie śmieje, a sam doprowadza widzów do paroksyzmów śmiechu. Wielka epopea śmiechu, humoru i wesołości! Buster Keaton w swojej najlepszej roli! W tej sytuacji nie pozostało nic innego jak wybrać się na seans filmowy.

 

oprac. (red) Z.S. fot. archiwum