Z pamiętnika burmistrza

Z pamiętnika burmistrza

1742 do 1748 Wspomnienia pochodzą z lat 1742 ? 1748. Spisane zostały przez I. G. Goedtke długoletniego sekretarza miejskiego, burmistrza Chojnic, oraz przewodniczącego sądów: miejskiego, opiekuńczego i wetowego. Marzec ? kwiecień 1742 r. Rada miejska poleciła sołtysowi Przedmieścia Człuchowskiego, ażeby przy pomocy sąsiadów dostarczył dla ulepszenia drogi do Tucholi odpowiednią krzaków a dla szkoły drewna opałowego. (Na mocy dekretu królewskiego z XVI w. mieszkańcy Przedmieścia Człuchowski...

Osobliwa egzekucja

Osobliwa egzekucja

Osobliwa egzekucja w Chojnicach Burmistrz miasta Chojnic, Isak Gottfried Goedetke siedział w swym pokoju i zamyślony wpatrywał się w drzwi, którymi dopiero wyszedł student polski, wysłaniec o. prefekta Rokla. Tak ? konkludował ? słusznie przyrzekłem o. prefekcie odpowiedź już na jutro, w tym bowiem przypadku jedynie ugoda i pośpiech ochronić mogą miasto przed przykrymi następstwami. Mieszkańcy miasta w swej olbrzymiej większości są wyznania luterskiego, cóż kiedy ?korona? niestety proteguje koś...

Ostatnia ofiara kata

Ostatnia ofiara kata

1853 do 1853   Katowskie metody niewiele miały ma celu wymuszenie zeznań i przyznanie się do winy.   Tortury miały zmusić oskarżonych do przyznania się do przestępstwa.   Jeszcze 158 lat temu - egzekucje gromadziły tłumy żądne widoku cierpienia i krwi. Powieszenie, spalenie na stosie, chłosta czy piętnowanie, stało się pokazem sprawności i zręczności kata, oraz jego oprawców. 19 sierpnia 1853 r. w Chojnicach miała miejsce ostatnia egzekucja przez ścięcie głowy skazanej Katarzyny Narl...

Pod obliczem wroga?

Pod obliczem wroga?

1665 do 1772   W latach 1866 ? 1873 dyrektorem chojnickiego gimnazjum był Uppenkamp August, historyk regionu. W czasie pełnienia przez niego tych obowiązków w roku 1868 przy szkole wybudowana została aula, która przylega po stronie wschodniej do kościoła pojezuickiego (gimnazjalnego). Był autorem zarysu historii miasta Chojnice ?Geschichte der Stadt Conitz?, opublikowanego drukiem w 1873 r. w Chojnicach. Stanowisko dyrektora chojnickiego gimnazjum pełnił do 1873 r. Poniżej publikujemy frag...

Fizyk miejski

Fizyk miejski

1614 do 1667 Szesnastowieczne metody przetaczania krwi zwierzęcej i ludzkiej. Chojnice w epoce przedrozbiorowej należały do tych miast na terenie Pomorza Gdańskiego, które poza Gdańskiem, Toruniem i Elblągiem od początku XVII w. zatrudniały częściowo opłacanego z budżetu miejskiego lekarza z wyższym wykształceniem medycznym ? tzw. fizyka miejskiego. Do tego okresu ochrona zdrowia miała charakter przypadkowy, bowiem w roli ?lekarzy? występowali ludzie bez znajomości medycyny, przeróżni kombin...

Rosjanie w Chojnicach

Rosjanie w Chojnicach

1744 do 1762 Okolicznościowa widokówka z 1905 r.   Temat ten wywołuje kontrowersje w kontekście lutowej rocznicy ?wyzwolenia? Chojnic spod okupacji hitlerowskiej w lutym 1945 r. Niemniej chojniczanie z Rosjanami mieli do czynienia o wiele wcześniej. Kiedy król Stanisław Leszczyński nie podjął się próby przeciwstawienia się obcym wpływom i armiom a także swojemu kontrkandydatowi. Władca wraz ze swoim gronem zwolenników schronił się w Gdańsku, gdzie liczył na odsiecz francuską i wsparcie szlach...

W perspektywie historii

 W perspektywie historii

1772 do 1945 Ulica Dworcowa ok. 1910 r.   Publikujemy polemiczną wypowiedź Witolda Looka, kierownika Powiatowego Archiwum Państwowego w Chojnicach w latach 1960 ? 1976 do artykułu dr doc. J. Kmiecińskiego ?Chojnice w perspektywie historycznej? (Ilustrowany Kurier Polski ? nr 215, 6 X 1975 r.). Zarysowany przez dr doc. J. Kmiecińskiego obraz perspektywicznego rozwoju miasta Chojnice na przestrzeni ubiegłych siedmiu wieków razić musi każdego, ktokolwiek chociaż pobieżnie zorientowany jest ...

Insygnia Bractwa

Insygnia Bractwa

    Jan Kaletta. Krół Kurkowy w latach: 1921, 25, 1932 i 1935 r.   Bractwo Strzeleckie w Chojnicach powstało już w pierwszej połowie XIII w. W przywileju nadanym Bractwu w 1474 r. Kazimierz Jagiellończyk rozszerzył dotychczasowe prawa Bractwa oraz podarował srebrnego kura na srebrnym łańcuchu.  Łańcuch z ptakiem, jako oznakę godności ? król kurkowy mógł nosić przy pewnych uroczystościach. W tym to przywileju po raz pierwszy spotykamy nazwanie najlepszego strzelca ?królem?. W pamiętniku wy...