Chojniczanie a także liczni księża pożegnali tłumnie ks. kanonika Romana Lewandowskiego, byłego proboszcza chojnickiej fary. Uroczysta mszę odprawił ks, biskup Jan Bernard Szlaga.