eldom.jpg

Fragmenty programu zrealizowanego przez TVP Gdańsk w 2000 r.