Startowali i lądowali w ? Chojnicach

 

 

Dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale faktem jest, że lotnisko w Chojnicach było. Chojnickie lotnisko wraz z hangarem zostało założone przed pierwszą wojną światową i było dość pokaźnych rozmiarów.

Zlokalizowane było po wschodniej stronie szosy Kościerskiej, sięgało od obecnego Cmentarza Komunalnego aż do ul. Gdańskiej. Hangar znajdował się w miejscu dzisiejszych ogródków działkowych.

Po odzyskaniu niepodległości w 1920 r. teren nieistniejącego lotniska wykorzystywany był jako plac ćwiczeń dla ułanów, tym bardziej, że koszary ułańskie były położone w pobliżu, w byłej szkole dla dzieci pracowników Państwowego Zakładu Wychowawczego. Na lotnisku wybudowano stajnie dla koni (przed obecną rozdzielną prądu). Spłonęły w 1923 r.       

Lotnisko uległo całkowitej likwidacji w 1945 r. 

(red) fot. zb. wł.

lotnisko.jpg