Warta honorowa przy sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego w krypcie św. Leonarda na Wawelu zaciągnięta przez żołnierzy 1 Batalionu Strzelców z Chojnic i 31 Pułku Artylerii Lekkiej z Torunia . Grudzień 1935 r.

 W Chojnicach odbyło się powiatowe święto WP. i PW. ? połączone z uroczystością poświęcenia w Domu Społecznym nowej świetlicy chojnickiej kompanii Obrony Narodowej oraz odsłonięcia tamże popiersia I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ? czytamy w korespondencji plutonowego Franciszka Dończyka opublikowanej w czasopiśmie ?Wiarus?, nr 35 z 27 sierpnia 1939 roku.

I Batalion na rynku w Chojnicach.

 O godz. 9:30 zgromadzili się na rynku uczestnicy uroczystości z organizacjami wf. i pw. Ze sztandarami i kompanią O.N. na czele. Uroczyste nabożeństwo w kościele gimnazjalnym odprawił ksiądz prefekt Odyja, bardzo piękne kazanie wygłosił ksiądz Dysarz. Po nabożeństwie odbyła się przy dźwiękach orkiestry wojskowej defilada, w której udział wzięły wszystkie organizacje sportowe i kompania O.N. z Chojnic i powiatu.

O godz. 12:00 stanęli w karnych szeregach przed Domem Społecznym żołnierze kompani O.N., organizacje młodzieżowe, oraz tłumy publiczności z przedstawicielami władz i urzędów na czele. Wstęgę u wejścia do nowej świetlicy przeciął p. starosta powiatowy Horwath, poczem zabrał głos prezes Chojnickiego Koła Przyjaciół Żołnierza O.N., przemysłowiec p. Kaźmierski, nakreślając dzieje powstanie nowej świetlicy, jej

Orkiestra I Batalionu.

ważność i korzyści wynikające dla jej właścicieli. Z kolei zabrał głos p. starosta, wyrażając radość z powstania tak pięknego ośrodka wychowania obywatelskiego żołnierzy O.N. i podziękował wszystkim tym, przyczynili się bądź materialnie, bądź pracą osobistą do powstania tak pięknej przystani duchowej.

Dowódca bryg. O.N., po przemówieniu, dokonał aktu odsłonięcia w świetlicy popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego przy dźwiękach hymnu narodowego. Pan pułkownik okrzykiem na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Jej Prezydenta i Naczelnego Wodza zakończył swe treściwe przemówienie.

Następnie poświęcenia świetlicy dokonał ksiądz dziekan Marchlewski, poczem prezes p. Kaźmierski przekazał uroczyście świetlicę dowódcy chojnickiej kompani O.N., a następnie zebrani goście wpisywali się do wyłożonej księgi pamiątkowej. Po uroczystościach w świetlicy  wszyscy zebrani udali się na obiad żołnierski do hotelu Urbana.

Oprac. (red) fot. archiwum