Miasto bez łaźni

Miasto bez łaźni

Tak! Niestety jest takie miasto w Polsce i to na Pomorzu. Więcej ? miastem tem są Chojnice, nie posiadające łazienek niezbędnych dla chludnośoi i zdrowia licznych rzesz ubogiej ludności. Brak jest łazienek miejskich, koniecznie potrzebnych wręcz nieodzownych. Powiecie Ojcowie miasta, że są ? to niewątpliwe. Tak są w zakładzie Boromeusza i jeszcze innej lecznicy! Są, lecz niedostępne dla przeciętnego śmiertelnika, a przytem za drogie. Oczywiście, ponieważ Chojnice są miastem zachodniem kultu...

Z Dziejów Gimnazjum

Z Dziejów Gimnazjum

W roku 1915 gimnazjum obchodziło uroczyście rocznicę stuletnią nowo utworzenia szkoły. Dzieje zaś polskie gimnazjum naszego sięgają wstecz o dalsze 200 lat. Otóż bowiem, już w roku 1623 Jezuici, przybyli trzy lata przedtem do Chojnic, założyli na miejscu dzisiejszego gimnazjum wyższą uczelnię, która przez 150 lat bez przerwy była ogniskiem kultury umysłowej na Pomorzu. Miała ona pięć klas. A że nauka była bezpłatna, wzrosła liczebność uczniów bardzo szybko. W roku 1717 uczęszcza 204 uczniów, ...

Chojnice mają teatr

Chojnice mają teatr

Miasto Chojnice na początku lat dwudziestych nie posiadało ani jednego stałego zespołu teatralnego, a wystawiało jedynie spektakle urządzane przez liczne stowarzyszenia, różne pod względem artystycznym bądź doboru sztuki. Kres temu położył Teatr Ludowy, stawiając sobie za zadanie podniesienie poziomu arty­stycznego przedstawień przez odpowiedni dobór repertuaru, należyte przygotowanie amatorów, oraz odpowiednie urządzenie sceny. Zespół teatralny Ogniska KPW Chojnice, który w Hotelu "Urba...

Nowe spojrzenie na historię miasta ...

Nowe spojrzenie na historię miasta ...

Mini historyczna impresja filmowa w 3D.

Rekonstrukcja powrotu Chojnic do Polski w 1920 r .

Rekonstrukcja powrotu Chojnic do Polski w 1920 r .

Widowisko historyczne z okazji 89 rocznicy powrotu Chojnic do Polski. Rekonstrukcja wkroczenia wojsk polskich do Chojnic w 1920 roku oraz zainscenizowane walki powstańcze.

Retro reklama firm i sklepów

Retro reklama firm i sklepów

O tym, że reklama jest dźwignią handlu - wiedziano również w przedwojennych Chojnicach. O ile kupcy z tamtych lat nie mieli takich możliwości jak obecni, to sklepy wcale nie świeciły pustkami, a wręcz przeciwnie wabiły klienta bogatą ofertą, a przede wszystkim rzetelnością i lojalnością kupiecką, której dzisiejszy klient nie zawsze może się doszukać.       (/images/galerie/MULTIMEDIA-FOTO/LATA_MIEDZYWOJENNE/Retroreklamaprzedwojennychfirmisklepw/...