Widowisko historyczne z okazji 89 rocznicy powrotu Chojnic do Polski. Rekonstrukcja wkroczenia wojsk polskich do Chojnic w 1920 roku oraz zainscenizowane walki powstańcze.