niedzielę 9 maja 2010 r. w całej Polsce miała miejsce akcja zapalania zniczy na cmentarzach żołnierzy radzieckich. Nie inaczej było w Chojnicach. W ten sposób uczczono pamięć poległych żołnierzy, a nie totalitaryzm - jak to w ostatnich latach interpretują niektórzy.

 opis.jpg

 Cmentarz wojenny żołnierzy

Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej w Chojnicach został założony w 1946 r. Po ekshumacji pierwszy pogrzeb odbył się w grudniu tegoż roku, następne w 1949 r. Ostatni pochowek miał miejsce w 2002 r., kiedy podczas prowadzonych prac archeologicznych na Starym Rynku odkryto zwłoki 11 żołnierzy radzieckich.

W 12 mogiłach zbiorowych spoczywają szczątki 842 (445 zidentyfikowanych) żołnierzy poległych podczas walk w 1945 na terenie miasta i powiatu chojnickiego.  

Wykaz nazwisk: 

 • Oskar Abramowicz Wok
 • Adincew
 • Aleksander Afanasjewicz Griszczenko
 • Dimitrij Afanasjewicz Zorkin
 • Agafanow
 • Akonitrwili
 • Aleksandrow
 • Adam Aleksandrowicz Jermielenko
 • Aleksiejew
 • Siemien Aleksiejewicz Orłowskij
 • Michaił Aleksiewicz
 • Dymitrij Aleksiewicz Buczko
 • Jury Alenuik
 • Alyspajew
 • Aleksander Anatoliewicz Abramow
 • Andrejew
 • Mikołaj Andrejewicz Batincow
 • Iwan Andrejewicz Galamasow
 • Boris Andriejewicz Jelisiejew
 • Andruszkin
 • Antenow
 • Lubow Antonowicz Secusluina
 • Zachar Anufrijewicz Kowaliew
 • Apostołow
 • Aralbajew
 • Paweł Archipowicz
 • Archomow
 • Nikołaj Artemowicz Fomenko
 • Stefan Artymiewicz Stierchow
 • Piotr Asienkieiwcz
 • Audruszyn
 • Babrow
 • Mikołaj Bagale Tarasimowicz
 • Baganow
 • IwanBaranow
 • Baranowski
 • Barcelin
 • Barleta
 • Bartke
 • Basanow
 • Basztan
 • Beletow
 • Bender
 • Bersukow
 • Bierczowy
 • Olga Bogdanowa
 • Iwan Borysewicz Kasylow
 • Brasznikow
 • Brenin
 • Brerzenko
 • Afanazyj Burkow
 • Cebrenko
 • Cebrenko
 • Cebryiski
 • Nazip Chazijewicz Basyrow
 • Szakro Ckałobonic Kazaraszwiu
 • Craban
 • Czacow
 • Czeczuszko
 • Wasil Czermierow
 • Czernych
 • Czupernow
 • Czurszyn
 • Aleks.Czuszkin
 • Kirył Danielewicz Baszlaj
 • Danilczuk
 • Gregori Danilewicz Budienko
 • Makiej Danis
 • Darasienko
 • Dawidow
 • Georgij Dawidowicz Akimiszwili
 • Denisow
 • Derin
 • Michaił Dimitrijewicz Sałłin
 • Witalij Dmitrijewicz Furman
 • Aleksiej Dmitrijewicz Pczelincew
 • Dobryjan
 • Aleksy Dobryszewski
 • Dubicyn
 • Dubowy
 • Dymitriew
 • Mikołaj Dymitrjewicz Bakun
 • Leon Fadiejewicz Babajarz
 • Iwan Fiedorowicz Archipow
 • Aleksiej Fiedorowicz Paluszyn
 • Paweł Fiedorowicz Siliczenko
 • Filimownow
 • Wasil Filipowicz Symolenko
 • Iwan Filippowicz Wiepriencew
 • Michaił Fiodorowicz Gryczenko
 • Pietr Fonicz Kosko
 • Stefan Funt
 • Gajdasz
 • Andrej Gakowlewicz Simiczyn
 • Gregoryj Gancarenko
 • Michaił Gawrylewicz Kaczajew
 • Piotr Gawryłowicz Ger
 • Gerasinko
 • Aleksandr Gołodnych
 • Gradowicki
 • DimitryjGrasimow
 • Grawitow
 • Gregoriew
 • Piotr Gregoriewicz Bandar
 • Siergiej Gregoriewicz Smegerow
 • Iwan Gregoriewicz Taran
 • Wiktory Gregorowicz Tarnowski
 • Mikołaj Grigoriewicz Stefanow
 • Fiodor Grigorjewicz Nozdryna
 • Grimasz
 • Griniew
 • Andrej Gryczenko
 • Gryzlew
 • SefrenGula
 • Gulakiewicz
 • Gusjew
 • Gutezow
 • Martin Hamakow
 • Hocienow
 • Siergiej Ignatewicz Miełokumow
 • Piotr Ignatiewicz Kamionka
 • Ilenikow
 • Żerke Ilesiwa Wiktorowicz
 • Paweł Ilez Jermak
 • Mich. Ilicz Lalski
 • Ilnicki
 • Isapenko
 • Iwaniczkin
 • Iwanow
 • Wasili Iwanow
 • Wlad. Iwanowicz Asijenko
 • Iwan Iwanowicz Ganke
 • Stiepan Iwanowicz Gordiejew
 • Iwan Iwanowicz Kondraszew
 • Michał Iwanowicz Lamrzew
 • Paweł Iwanowicz Małigin
 • Garyl Iwanowicz Ogilke
 • Anatol Iwanowicz Rebienkow
 • Mikołaj Iwanowicz Salewin
 • Wiktor Iwanowicz Sibatrow
 • Iwan Jachomowicz
 • Mefodij Jakimowicz Trofimienko
 • Siemion Jakowlewicz Iwanicki
 • Michał Jakowlewicz Krawczenko
 • Wasilij Jakowlewicz Lipkowskij
 • Władimir Jakowlewicz Łozinskij
 • Kiriłł Jakowlewicz Potapczuk
 • Jankowski
 • Grigorij Janwarowicz Gierczek
 • Jawguczyj
 • Jawtuszenko
 • Michaił Jefimowicz Łazarew
 • Ilja Jeremienko
 • Jermalajew Magutin
 • Siergiej Jermalewicz Muhawczew
 • Aleksy Jermołowicz Trełow
 • Wasil Jerszew
 • Aleksander Jesiejewicz Dajnieka
 • Iwan Jewielewicz Naryżny
 • Judaszew
 • Nikołaj Jurjewicz Gułła
 • Juszke
 • Kakimow
 • Kaleśnikow
 • Kaniewski
 • Kantarow
 • Kapiurz
 • Karaczan
 • Karatienko
 • Karczencow
 • Karczenko
 • Karetinkow
 • Karjanow
 • Karmilow
 • Karpow
 • Stefan Karpowicz Stefczuk
 • SiergiejKarszunow
 • Karulun
 • Michał Kasarczuk
 • Wasil Kasienko
 • Kasietiuk
 • Katjan
 • Jakow Kazimierowicz Dereczej
 • Kazlak
 • Keslow
 • Kezin
 • Kibuja
 • Stefan Kiereszczyn
 • Maks.Kigrew
 • Kiriczenko
 • Grigorij Kiriłłowicz Barsuk
 • Nikifor Kiriłłowicz Bodrijnko
 • Kisiajew
 • Piotr Kisiejow Dymitriewicz
 • Klemin
 • Gregory Klimowski
 • Klund
 • Kolenkiewicz
 • Kołczyn
 • Piotr Kondratkiewicz Szczerbak
 • Konowalew
 • Stiepan Konstantinowicz Bałan
 • Wasil Konstantynowicz Antonicz
 • Mich. Konstantynowicz Konstantynow
 • Arsienij Konstantynowicz Regelewicz
 • Aleks. Konstantynowicz Siminienko
 • Kontratiow
 • Korzeniewski
 • Kowalczuk
 • Kowalenko
 • Kariej Krugawych
 • Krukow
 • Kuczer
 • Szełdabierk Kumarow
 • Kundrawcow
 • Sumbrej Kurbanow
 • Kursow
 • Kuruicz
 • Kurwatow
 • Kutrzerenko
 • Kuwalow
 • Kuzielikow
 • Jakow Kuźmicz Nikolnik
 • Kuźmin
 • A.W.Laginow
 • Lakimow
 • Lange
 • Laton
 • Ilia Lekowajewicz Dramatczenko
 • Lyta Lengina
 • Michaił Leontynowicz Sielutyn
 • Wiktor Letnowicz Krafienko
 • Lichaczew
 • Lizum
 • Franc. Ludwigowicz Rogalskij
 • Iwan Łukowicz Żeletke
 • Łysak
 • Łysy
 • Makarenko
 • Makumowicz
 • Malewicz
 • Mannilew
 • Marcin
 • Marejew
 • Marete
 • Mikołaj Martiejewicz Kasienkow
 • Martynow
 • Iwan Martynowicz Nasiestow
 • Marynow
 • Marysow
 • Maryszew
 • Marzewiec
 • Daniel Masjesiewicz Kawicz
 • Maslek
 • Masukow
 • Matiejewa
 • Władimir Matiejewicz Usinger
 • Fiedor Matwiejewicz Siedow
 • Iwan Matysymowicz Prugaj
 • Mersek
 • Mich. Michaiłowicz Metres
 • Piotr Michajewicz Pajanow
 • Paweł Michajlewicz Popow
 • Timotiej Michajłowicz Jakowlew
 • Nikołaj Michajłowicz Nagornyj
 • Iwan Michajłowicz Timoszienko
 • Wiletes Michałkiewicz Adrianow
 • Iwan Michałkowicz Pakiejew
 • Paweł Michanko
 • Aleksy Michilowicz Kalenik
 • Miechow
 • Miekienczuk
 • Mielniczenko
 • Mierkuriew
 • Michaił Mikinowicz Zając
 • Piotr Mikołajewicz Prasaczenko
 • Dymitryj Mikołajewicz Warchuszew
 • Iwan Mikołaj Pawlewicz
 • Mileczenko
 • Milutin
 • Mindruk
 • Mochanow
 • Mumgie
 • Muratow
 • Nastyn
 • Nawikow
 • Grigorij Nesterowicz Kopatin
 • Siemian Neumowicz Dobrijan
 • Nidaszkowski
 • Niedźwiecki
 • Niepielow
 • Władimir Nikichorowicz Pastuszenko
 • Inakienko Nikichorowicz Swistunow
 • Wasil Nikiterowicz Iliaczenko
 • Nikitin
 • Nikitin
 • Mich. Nikitorowicz Abelmasow
 • Fodiej Nikitowicz Czuwakin
 • Aleksandr Nikołajewicz Suchich
 • Andrej Nikulin
 • Nisew
 • Nowik
 • Olesow
 • Iwan Onisimowicz Drobieńczuk
 • Wasil Ostapowicz Arsanow
 • Padiminogim
 • Pagaby
 • Pankratow
 • Paulkin
 • Aleksiej Pawlewicz Jewdokimow
 • Michaił Pawlewicz Laleszecki
 • Mikołaj Pawlewicz Muhawczew
 • Aleks. Pawlewicz Tałtazew
 • Mikołaj Pawlewicz Wysilew
 • Pawlow
 • Mikolaj Pawlow
 • Siergiej Pawłowicz Nartynow
 • Aleksandrow Pawłowicz Radinow
 • Michał Pietraszewicz
 • Iwan Pietrewicz Czuchoniszczyj
 • Walenty Pietrowicz Aziacki
 • Semen Pietrowicz Baczarow
 • Wasil Pietrowicz Kalesmikow
 • Wasil Pietrowicz Kampunin
 • Andrzej Pietrowicz Nuzda
 • Pietr Pietrowicz Poczebyt
 • Iwan Pietrowicz Saduł
 • Samił Pietrowicz Timanowskij
 • Pilipienko
 • Andrej Piotrowicz Pazgan
 • Wasil Piotrowicz Popow
 • Pletnokow
 • Anatol Pletuikow
 • Siergiej Prachimowicz Janczarenko
 • Presenow
 • Ragański
 • Rasijew
 • Rumiencow
 • Mikołaj Runkow
 • Rutiakus
 • WładimirRutkowski
 • Ryzow
 • Sacharow
 • Sadinuin
 • Sakowiec
 • Saldatow
 • Gregori Samjałowicz Baliszkin
 • Samodurow
 • Szałwa Sandionowicz Gurckaija
 • Iwan Sapenow
 • Sawaczenko
 • Sawieljew
 • Fiodor Seramanowicz Stefanow
 • Setow
 • Sidielnikow
 • Siergiej Sidorowicz Dzelecki
 • Dmitrij Sidorowicz Zubkow
 • Fiodor Siedjew
 • Siejkowicz
 • Dymitr Siemienko
 • Iwan Siemienowicz Szańko
 • Michaił Siemienowicz Titow
 • Ilja Siemionowicz Sargodzie
 • Sien
 • Sienienow
 • Iwan Siergiewicz Diatłow
 • Silbergs
 • Simaczow
 • Sinajew
 • Skorobagatow
 • Sladrzewicz
 • Suslaw Slarzewicz
 • Sodorow
 • Sosnowski
 • AntoniStagin
 • Stanko
 • Franc.Staranczuk
 • SiergiejStaszkow
 • Stenkiel
 • Stenszyn
 • Stepanienko
 • Fiodor Stepanowicz Kruszkow
 • Stefan Stepanowicz Wachmiecin
 • Sterlakow
 • Iwan Stiepanowicz Purżyk
 • Iwan Stiepanowicz Sanduł
 • Strycke
 • Styrbu
 • Subrywin
 • Suchaczow
 • Sycyn
 • Aleksy Szatilew
 • Szczegółow
 • Szczerbakow
 • Szczuprecow
 • Szeczenko
 • Szendesow
 • DymitryjSzerekiew
 • Sziwirdan
 • Szkil
 • Szocenow
 • Szpingajew
 • Szrudow
 • Szukalow
 • Szumek
 • Aleksander Szyszkow
 • Tarasiuk
 • IwanTeleczko
 • Maks. Terenjewicz Panamarenko
 • Georgi Tieforowicz Patloczenko
 • Piotr Tierenjewicz Brzesnik
 • Michał Timafiejew
 • Ilja Timofiejewicz Nazarow
 • Maksim Titowicz Budajew
 • Tjafeszkin
 • Tkarczenko
 • Piotr Traniewicz Manowski
 • Trełow
 • Iwan Trofimow Kuczerienko
 • Tusznicki
 • Achmar Wadiejewicz Gardiejew
 • Waradich
 • Wasieniec
 • Georgi Wasilewicz Molun
 • Wasilewski
 • Paweł Wasiliewicz Tkaczuk
 • Piotr Watjejewicz Antonicz
 • Wikrzyn
 • Wintilew
 • Wraincow
 • Zabłoszczyk
 • Wasilij Zachowicz Wielikij
 • Zajcew
 • Zajcow
 • DymitryjZareczniak
 • Zielencow
 • Zieleniow
 • Zolaniewicz
 • Zwary
 • Żalatuszkin
 • Żarigow
 • Żarubin
 • Żukow
 • Żukowski
 • Żykow