Dnia 23 lipca br. zmarła dożywszy lat 77, sp. Marja Floryberta, siostra franciszkanka. Długoletnią gorliwą i troskliwą działalnością opiekuńczą około osób chorych, zwłaszcza takich, u których niedostatek lub nędza były towarzyszkami chorób. Zasłużyła zmarła na trwałą i wdzięczną pamięć Zarządu i Ludności miasta Chojnic. Magistrat m. Chojnic: (-) dr Sobierajczyk.

Pomoc kredytowa dla małorolnych

Pocztówka z firmowym nadrukiem.

Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności w Chojnicach uzyskała pożyczkę na pomoc kredytową dla małorolnych. Kredyt powyższy zostaje udzielony na okres 3 lat. Spłata tegoż kredytu następować będzie w 5 ratach, z których pierwsza płatną będzie po upływie roku od daty rozpoczęcia realizacji kredytu. Następnie w okresach półrocznym. Wnioski o przyznanie pożyczki z podaniem dwóch pewnych ręczycieli składać należy do Pow. Komunalnej Kasy Oszczędności Chojnice, ul. Gdańska 23 do 15 sierpnia 1930 r. Ogłoszono L. dz. 1525/30. Chojnice 29 lipca 1930 (-) Dr Sobierajczyk ? burmistrz.

Legitymacja do zbierania jagód w lesie ?Wolność?.

Legitymacje na zbieranie jagód w lesie miejskim ?Wolność? są do nabycia w ratuszu pokój nr 8 za opłatą 3 zł od sztuki, dla biednych miejskich zaś pobierających wsparcia za opłatą 1 złotego. Zbieranie jagód bez legitymacji podlega karze. (3.08.30 r.)

Przetargi przymusowe

Dnia 28.7.30 r. sprzedam w Rytlu najwięcej dającemu za gotówkę: 2 bryczki, 4 warchlaki. Zbiórka licytantów o godzinie 8 ? mej przed sołectwem. W. Kowalski, komornik sądowy Chojnice.

W sobotę 2.08. br. sprzedam w lokalu p. Jażdżewskiego, Pl. Jerzego 5 najwięcej dającemu za gotówkę: 2 p. trzewików męskich, 1 walizkę samochodową. Skora, komornik miejski.

W środę 30 bm. o godz. 12 ? tej w lokalu licytacyjnym ul. Człuchowska 29 sprzedawać będę najwięcej dającemu za gotówkę: większą ilość trzewików damskich różnego rodzaju. Winkowski, komornik sądowy Chojnice.

W poniedziałek 4 sierpnia 1930 r. o godz. 15 ? tej sprzedam w Chojnicach najwięcej dającemu za gotówkę: 1 autobus marki Chevrolet dobrze utrzymany. Sprzedaż autobusu może nastąpić zaraz także z wolnej ręki. Cena 2000 zł. Ewentualnie na resztę ceny udzieli się pod pewnymi warunkami 1000 zł prolongaty. Licytacja w tym dniu odbędzie się na pewno. Reflektanci zechcą się zgłosić w moim biurze przy ul. Strzeleckiej 38. Szeleziński, komornik sądowy Chojnice.

Z czego robią mydło w sowieckiej Rosji

Korespondent jednego z angielskich pism w Moskwie donosi, że w wychodzącym  tam organie rządowym ?Prawda? ukazało się ogłoszenie, na mocy którego bezrobotnym jest w całych Sowietach sporządzanie mydła, jedynie z tłuszczu psów, szczurów, myszy i świnek morskich. Jak się przy tej sposobności dowiaduje ów korespondent, ogromnym powodzeniem cieszy się w Sowietach mydło nazwane ?bukietem babuni?, do

Zaułek miasta. Ok. 1918 r.

produkcji którego używane jest wyłącznie sadło szczurów i myszy. Rozporządzenie ma to na celu zaoszczędzenie innych tłuszczów i ich racjonalny rozdział na robotników. Jest to jeszcze jeden obrazek, ilustrujący nędzę bogatego kraju pod rządami komunistów. (Dz. Pom. 2.08. 1930 r.)

Sprostowanie

Na ogłoszenie sprostowania w Dzienniku Pomorskim z dnia 14 czerwca 1930 r. dotyczące p. leśniczego Stormanna ze Starego Mostu, jako oszczerstwo rzucone przeciwko p. leśniczemu Stormannowi odwołujemy niniejszym jak następuje: Nieprawdą jest, jakoby p. leśniczy Stormann miał uwodzić moją żonę podczas pracy państwowej w służbie i poza służbą do nierządnych czynów. Nieprawdą jest jakobym ja lub moja żona mieli otrzymać od p. leśniczego Stormanna drzewo z lasu, zające, kaczki dzikie lub inne naturalie za nierządne czyny. Do ogłoszenia sprostowania z dnia 14 ? go czerwca 1930 r. i podania oszczerczych rzeczy przeciwko p. leśniczemu Stormannowi nakłaniał mnie i namówił mnie p. Czapiewski, nauczyciel z Borowego Młyna, który sam owe oszczercze pismo napisał i nakłaniał mnie, abym moją żonę także podpisał. Jak mi wiadomo było i całej okolicy jest p. nauczyciel zaciekłym wrogiem p. leśniczego Stormanna i przez to chciał mu zaszkodzić w jego urzędowaniu. WandaOnufry i żona.

Pora zaprawienia nadeszła

Ażeby każdemu umożliwić korzystny zakup urządzenia od 1 do 9 sierpnia br. tani tydzień zaprawienia. W tych dniach umożliwiam na wszelkie garnki, butelki, słoje, aparaty, naczynia, Cellophan itd. 10 procent rabatu!

Krausa ? Wilhelmina. Restauracja leśna

W niedzielę 27 lipca po południu od godz. 4 ? tej koncert ? dancing. Przy niepogodzie w sali. Placek z wiśniami, śmietana ? bita!

Ogłoszenia

Ratusz. Ok. 1905 r.

Służąca ? uczciwa, czysta, umiejąca gotować potrzebna od 1.10.30 rSobierajczykowa, Ratusz II p.

Młodsza dziewczyna z wioski do dzieci i do wszystkiego od 1.08. br. potrzebna. Ramy 4.

Na wagę sprzedaję. Perfumy, wody kolońskie, zwykłe, kwiatowe. Wody do ust, na włosy. Drogeria ? Perfumerja. Bracia Hubert. Wł. J. Hubert Chojnice Pom. Rok zał.1894.

Smalec wieprzowy funt 1.80 zł, kapusta kiszona funt 0.15 gr., tylżycki pełnotłusty ser funt zł.1.30, śledzie matjas sztuka 0.15 gr. Poleca J. Szyszke handel delikatesowy i win.

Najlepszą i najtańszą smołę i papę kupisz w firmie A. Riedel, właściciel Rink, ul. Gdańska 2.

 

Oprac (red) fot arch.