31 stycznia 1920 roku, po 148 latach zaboru pruskiego, Chojnice odzyskały niepodległość. Od kilku lat uroczystości związane z rocznicą powrotu Chojnic do Ojczyzny są niemal identyczne i schematyczne.

armata.jpg

Stosowana jest ta sama sztampa - przemarsz, msza św., składanie kwiatów pod pamiątkowa tablicą? Bo tak pewnie wygodniej i prościej, a brak zaangażowania w inną oprawę uroczystości można usprawiedliwić brakiem środków finansowych. A przecież 6 i 7 lat temu udały się inscenizacje, które w żywy i ciekawy sposób pokazały okoliczności powrotu Chojnic do Polski mieszkańcom miasta, którzy aktywnie uczestniczyli w obchodach.

Zobacz jak w 2009 r. przebiegła inscenizacja 89 rocznicy przyłączenia Chojnic do Polski w obiektywie Jerzego Erdmana.