Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadziła przysposobienie obronne młodzieży oraz powszechną samoobronę ludności.

bierawa.jpg

Bardzo istotnym elementem edukacji obronnej było szkolenie jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz formacji obrony cywilnej. Podstawową formą szkolenia osób posiadających przydziały organizacyjno ? mobilizacyjne do tych jednostek, jak i formacji OC, były ćwiczenia.

Mogły być realizowane w czasie wolnym od pracy w wymiarze 15 dni w roku. Prezentowany fragment filmu odnosi się do ćwiczeń obrony cywilnej na stacji Bielawa (czytaj Chojnice). Dziś z perspektywy lat śmieszy, a pozorowany atak atomowy na Chojnice i koszary nad jeziorem bawi, chociaż ówczesnym władzom jak i realizatorom filmu do śmiechu nie było.