Po krótkim przestoju przystapiono do odbudowy zniszczonej nawy.