26 sierpnia 2013 r. w miejscu pierwszego pochówku ułanów stanęły brzozowe krzyże z tablicami.

fot. (ro)