Nowa organizacja polsko ? katolickich towarzystw w Chojnicach

Budynek Starostwa. Ok 1919 r.

Wczoraj odbyło się pod przewodnictwem p. Pietrzyńskiego zebranie przedstawicieli chojnickich polsko ? katolickich towarzystw celem utworzenia wspólnego Komitetu Towarzystw dla miasta naszego. Komitet ten przyjął nazwę ?Komitet Zrzeszenia Polsko ? Katolickich Towarzystw w Chojnicach?. Statut przyjęto prawie w zupełności w opracowaniu p. Grygiela, poczem przystąpiono do wyboru zarządu. Uprawnionych do głosowania było 48. Za pomocą kartek wybrano: prezesem p. Grygiela, z ? ca p.Piestrzyńskiego, sekretarzem p. Bieguna, z ? cę p. Wiśniewskiego, skarbnikiem p.Mikulskiego, z ? cą p. Tomka. Radnymi pp. DolatęZarębę i Gibasa.

?Dziennik Chojnicki? 2 marca 1925 r.

Podział torfu

Pomiędzy 40 ubogich miasta rozdano ok. 60 centnarów torfu bezpłatnie.

Godne naśladowania

Pan Jan Kwasigroch złożył dla biednych miasta całą drobną gotówkę marek na cele ubogich. Powyższa kwota została przekazana miejskiej kasie oszczędności przez kierownika Oddziału Opieki Społecznej p. Wiśniewskiego. Kto zatem ma drobne pieniądze, których mu odebrać nie chcą, niech je przekazuje dla biednych do rąk do Towarzystwa Dobroczynności ?Caritas?, na magistracie, pokój 18.

?Dziennik Pomorski? 1930 r.

Chojnice, 2 lipca 1930 r. W rocznicę śmierci śp. Szambelana Sikorskiego, dnia 2 bm. odprawił ks. senator Bolt tutaj mszę żałobną w Brusach.

Sprzykrzyła się mu służba wojskowa

Szeregowiec I Batalionu Strzelców w Chojnicach, niejaki Mojżesz Topas, zbiegł w niewiadomym kierunku i dotąd nie powrócił.

Z zielonej granicy

Ostatnio donosiliśmy o przytrzymaniu przez Straż Graniczną malarza Heima Polakowskiego i młynarza Icka Welomana. Po odsiedzeniu jednodniowej kary aresztu przekroczyli oni ponownie granicę polsko ? niemiecką, przyczem zostali przetrzymani przez niemiecką straż graniczną. Obecnie sędzia powiatowy wymierzył im karę 14 dni więzienia.

Usiłował dokonać gwałtu

Niejaki Antoni P. z Męcikała napadł na 18 ? letnią Paulinę Gr. i usiłował się dopuścić na niej gwałtu. Gr. pasła na polu w pobliżu miejscowości Bandows ? hoehe gęsi. Napadnięta zaczęła się rozpaczliwie bronić przed

Zaklad poprawczy. L. 20.

napastnikiem. Gdy jednak opuściły ją siły, poczęła wołać ratunku. Zjawił się na szczęście ojciec, uwalniając dziewczynę z rąk brutalnego napastnika. P. oddany został w ręce policji.

Przechwycenie złodzieja leśnego

W sobotę leśniczy Gliński z Jat przydybał na drodze wiodącej do Czerska złodzieja leśnego, wiozącego na sprzedaż 2 mtr. kradzionego drzewa. Leśniczy złodzieja przetrzymał i odstawił go na posterunek policyjny, gdzie mu drzewo odebrano.

Korty tenisowe w Charzykowie

Bywalcom Charzykowy sprawia sprężysty Zarząd Klubu Żeglarskiego nową a miłą niespodziankę budując korty tenisowe. Chcielibyśmy przy tej sposobności zwrócić na to uwagę, aby od czasu do czasu oczyszczano zaśmiecony piasek służący za plażę oraz by nań nie wpuszczano gęsi, kaczek i psów, co dość często się zdarza. Charzykowo zaroiło się brązowo opalonymi młodzieńczymi ciałami młodzieży harcerskiej przybyłej tu z całej Rzeczypospolitej na kurs żeglarski, urządzony przez główną Kwaterę Męską ZHP.

(?Dziennik Pomorski? ? 4.07.1930 r.)

Sprawozdanie z działalności Zarządu Kuchni Ludowej w Chojnicach

Jak Szan. Obywatelstwo miasta Chojnic wiadomo, zorganizowana została w miesiącu grudniu ub. roku. Kuchnia Ludowa, celem podania w zimowej porze bezrobotnym jak i biednym ciepłego, pożywnego posilenia.

Budynek Szkoły Miejskiej. Ok. 1915 r.

Akcja utworzenia kuchni ludowej poparta została przez cale mieszczaństwo miasta Chojnic i okolicy, za co  Zarząd składa podziękowania. Na stały fundusz Kuchni Ludowej zebrano 4.709 zł., na przejściowy fundusz zebrano 2.254,84 zł. Obiadów wydano około: w miesiącu grudniu 1780, w m ? styczniu 5966, w lutym 5435, w marcu 3975 ? razem 17156 szt., po cenie 45 gr. za sztukę, które zostały Tow. Dobroczynnym jak i Magistratowi oddane po cenie znacznie zaniżonej. Obiady z Kuchni Ludowej z codziennemi odmianami były nader sute: co ze strony korzystających z tychże obiadów jakoteż i członków towarzystwa z uznaniem zostało potwierdzone. Kuchnia Ludowa w Chojnicach okazała się bardzo potrzebna i niezbędna, zwłaszcza w porze zimowej, kiedy jest wzrost bezrobocia.

(?Dziennik Pomorski? ? 15.07.1930 r.)

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna

Koło w Chojnicach urządza w dniu 31 grudnia br. w sali p. Paluszkiewicza w Konarzynach zabawę sylwestrową połączoną z przedstawieniem teatralnym ?Chłopi Arystokraci?. Początek o godz. 19 ? tej. Przygrywać będzie znakomita orkiestra Straży Granicznej z Konarzyn. Dochód z imprezy przeznacza się na cele Stowarzyszenia Policyjnego Klubu Sportowego i bezrobotnych. Rodzina Policyjna zaprasza wszystkich jak najserdeczniej.

(?Dziennik Pomorski? ? 29. grudnia 1932 r.)

 

Opracował i pisownię zachował (red), fot. archiwum