Filomaci w powstaniu

Filomaci w powstaniu

1863 do 1889  W 1863 r. miał miejsce, zaliczany dawniej do ostatnich przed pierwszą wojną światową, tragiczny w swoim przebiegu, polski zbrojny zryw narodowy ? powstanie styczniowe. W Królestwie Kongresowym był on poprzedzony, zwłaszcza w Warszawie, szeregiem manifestacji zdradzających patriotyczne nastroje społeczeństwa. Należy przypuszczać, że wiadomości o tych wydarzeniach, przy   Replika tablicy z 1933 r. umieszczonej w auli LO w Chojnicach. większej komunikatywności niż w okresie...

A to cholera ?

A to cholera ?

      W Chojnicach, jak i w innych miastach na przełomie XVIII i XIX wieku, poważnym problemem były zagadnienia sanitarno ? zdrowotne. Dla Chojnic istotne było, że zabudowania miejskie nie wykroczyły poza obszar okresu przedrozbiorowego. Życie miejskie, a wraz z nim handel, skupiony był w obrębie rozpadających się murów i na dwóch przedmieściach: Człuchowskim i Gdańskim. Chylące się ku ruinie i stanowiące zagrożenie dwie bramy miejskie: Młyńska i Gdańska zostały rozebrane. Podobny los dot...

Niespełnione nadzieje...

Niespełnione nadzieje...

Żołnierze z IV kompanii Landwehry stacjonujący w Chojnicach. Druzgocąca klęska Prus w wojnie z Francją w 1806 r. ożywiła nadzieję Polaków na odbudowę państwa polskiego. W pogoni za uciekającymi wojskami pruskimi w styczniu 1807 r. do Chojnic wkroczyli wraz z francuskimi oddziałami polscy legioniści pod dowództwem gen. Kosińskiego. Orzeł ze sztandaru pułkowego z 1807 r. W miejscu pruskiego orła pojawiło się stare godło Polski. Oznaczało to odbudowę polskiej państwowości i powołanie rodzime...

Rękopis sprzed lat (cz.1.)

Rękopis sprzed lat (cz.1.)

1893 do 1896 Zabudowania chłopskie z końca XIX w. Został znaleziony w Łęgu na strychu domu rodziny Kujawskich, spadkobierców Józefa Kujawskiego, który 118 lat temu zapisywał te kartki. Notatki w nim prowadzone są od 12 września 1893 r. do czerwca 1896 r. Stanowiły one odpisy korespondencji wysyłanych do ?Gazety Gdańskiej?. Zapiski pozwalają nam poznać stronę życia społecznego w naszym regionie u schyłku XIX w., a w szczególności walkę o polskość pomorskiej wsi w obliczu germanizacji. Zabudo...

Rękopis sprzed lat (cz.2.)

Rękopis sprzed lat (cz.2.)

1893 do 1896 Wiejskie zabudowanie na Pomorzu pod koniec XIX w.  Został znaleziony w Łęgu na strychu domu rodziny Kujawskich, spadkobierców Józefa Kujawskiego, który 113 lat temu zapisywał te kartki. Notatki w nim prowadzone są od 12 września 1893 r. do czerwca 1896 r. Stanowiły one odpisy korespondencji wysyłanych do ?Gazety Gdańskiej?. Zapiski pozwalają nam poznać stronę życia społecznego w naszym regionie u schyłku XIX w., a w szczególności walkę o polskość pomorskiej wsi w obliczu ger...

Pruska ekspansja

 Pruska ekspansja

Budynki gazowni i wodociągów miejskich w Chojnicach. Rozwój gospodarczy Chojnic przypadł na XIX w. O jego rozwoju po 1870 r. decyduje jego funkcja jako ośrodka władzy pruskiej i skupiska jednostek usługowych takich jak warsztaty, sklepy itp. Ponadto znajdowały się tu także dwie małe odlewnie żelaza i niewielka fabryczka mebli.   W mieście zlokalizowano dyrekcję poczty, a parę lat później zaczął działać sąd okręgowy i prokuratura obejmująca swoim zasięgiem działania kilka sąsiednich powia...

Z przymrużeniem oka

 Z przymrużeniem oka

1897 do 1898 Tak ponad 100 lat prezentował się fragment rynku w Chojnicach.   Historia naszego miasta to nie tylko najazdy, pożary czy inne klęski, które na przestrzeni wieków boleśnie odcisnęły swoje piętno. To również fakty i zdarzenia wspominane z uśmiechem i rozbawieniem. Chojnice jak każde inne miasto miało swoich mieszkańców, jak na owe czasy budzących kontrowersje, a i zdarzenia, które następowały nie miały aż takiego znaczenia historycznego, ale godne są odnotowania. Chojnicki Ikar? ...