Często można usłyszeć nostalgiczne wspomnienia czasów PRL-u. Okres ten staje się także coraz bardziej popularny wśród ludzi, którzy nie mają prawa go pamiętać. Może nie jeden z nas próbuje o tym zapomnieć ale warto pokazać młodszym jak było. Historia nie jest abstrakcyjnym wspomnieniem obcych ludzi. To żywe doświadczenie przeszłości, które jest udziałem ich rodziców i dziadków. 

gim.jpg

Zniszczona w wyniku pożaru w lutym 1945 r. wieża miedziana kościoła pojezuickiego. Doczekała się rekonstrukcji w 1963 r. Siedem lat później odsłonięto polichromię zamalowaną czasie okupacji. Po prawej ślad na ścianie kościoła po pocisku w 1939 r.

 gruz.jpg

Rok 1945/46 Usuwanie gruzów na ul. Sukienników. Wg spisu z kwietnia 1945 r. zniszczeniu powyżej 75 proc. uległy 63 domy, od 30 do 75 proc. - 60 domów. Uszkodzenia poniżej 30 proc. miało 837 domów. Torami kolejki wąskotorowej kursowały wagoniki z gruzem zasypując bagnisty teren po osuszonym jeziorze Zakonnym.

aut.jpg

Po wojnie autobusy komunikacji miejskiej pojawiły się w lipcu 1959 r. W 1960 r. zakład komunikacji miejskiej dysponował sześcioma autobusami. W 1974 r. pojazdów było 27. Widok z lat sześćdziesiątych.

 manif.jpg

20 rocznica powstania PRL. Manifestacja na rynku. Od 31 grudnia 1961 r. przemianowany na Plac Bojowników PPR. Miejsce koncentracji pochodów 1 majowych i innych uroczystości z okazji tzw. świąt państwowych. (zdjęcie po prawej).

pomnik.jpg

Pomnik Chrystusa Króla w czasie okupacji został usunięty przez hitlerowców. Przechowany na cmentarzu katolickim powrócił na nowe miejsce. (zdjęcie po lewej). Z inicjatywy związku byłych więźniów uroczyste odsłonięcie nastąpiło 11 listopada 1946 r. Uroczystość poświęcenia miała w 1947 r.chociaż oficjalnie zaprzestano już obchodzenia tej rocznicy niepodległości. (po prawej).

amf.jpg

Wybudowany w czynie społecznym obiekt amfiteatru w Parku 1000 ? lecia. Zadaszenie wykonał chojnicki Mostostal we własnym zakresie. Miejsce prezentacji dorobku artystycznego regionu. Obecnie nie istnieje. Widok z lat siedemdziesiątych.

cap.jpg

Tzw. capstrzyk młodzieży szkolnej. Organizowany w przeddzień pochodów pierwszomajowych. Ten odbył się w 1975 r. i nawiązywał do chwały oręża polskiego okresu średniowiecza.

 

czyn.jpg

Obywatelski czyn społeczny 35 lecia, gdzie według szacunkowych danych Miejskiej Rady Narodowej udział wzięło ok. 10 tys. osób. M.in. rozpoczęto budowę żłobka przy ul. Młodzieżowej, budowano zatokę autobusową, sadzono drzewa i kwiaty. Na zdjęciu układanie chodnika na ul Młyńskiej, po lewej w czynie społecznym w Parku 1000 - lecia.

wypal.jpg

Wypalony budynek poczty w 1945 r. Odbudowany w zmienionej formie architektonicznej w 1958 r. Po ,lewej widok z z końca lat 50 ? tych.

 

jedynka.jpg

Widok na gmach Szkoły Podstawowej nr1. Lata 50 ? te. Kilka lat później, bo 20 lutego 1960 r. w bliskim sąsiedztwie odsłonięto pomnik poległych nauczycieli w latach 1939 ? 1945.

 

boro.jpg

Fragment zabudowy miejskiej z widocznym po prawej Zakładem św. K. Boromeusza. W okresie powojennym zakład został upaństwowiony i służył aż do 2002 r. za szpital i przychodnię lekarską. (z lewej).

std.jpg

Stadion Chojniczanki. Mecz piłkarski z drużyną NRD. Spotkanie nie mogło się obyć bez odpowiedniej oprawy ze strony ówczesnych władz. Pierwsza połowa lat 70 ? tych.

dt.jpg

Stoisko dziewiarskie w Domu Towarowym. Wbrew obecnie powszechnym opiniom, do drugiej połowy lat 70 ? tych dość dobrze zaopatrzone.

 snieg.jpg

Sławetna już zima stulecia. Tak wyglądał w lutym 1979 r. odcinek drogi na trasie Chojnice ? Chojniczki, po lewej widok ul. Angowickiej.

C.D.N.

Oprac. (red) fot. zb. wł.