Od czerwca 1990 roku z woli wyborców pełni funkcję Wójta Gminy Chojnice. Zna jej problemy i posiada bardzo dobre kompetencje by je rozwiązywać. Jest człowiekiem uczciwym, rzetelnym i otwartym na dialog społeczny, prezentuje zdecydowanie, skuteczność, upór i pokorę zarazem. Jest człowiekiem taktu z gotowością do kompromisu , ambitnym a jednocześnie skromnym, rozumiejącym prace w samorządzie jako służbę dla wspólnego dobra.