1988 do 1989 
Radziecka telewizyjna koncepcja

 

Pomysł retransmisji sygnału radzieckiej TV w Chojnicach nie został zrealizowany.

Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. ówczesne władze Chojnic zamierzały ?uszczęśliwić? mieszkańców miasta ogólnym dostępem do ? radzieckiego programu satelitarnego. Działo się to w okresie znaczących zmian na polskiej scenie politycznej a już za rok PRL odeszła do lamusa historii. Mimo to, w piśmie datowanym 24-10-1988 r. a skierowanym do wiceministra Transportu, Żeglugi Łączności ? Jerzego Tomaszewskiego, czytamy:

Odbiornik telewizyjny produkowany w ZSRR. Odbierał obraz i dźwięk na pięciu kanałach telewizyjnych. Można było tez odbierać stacje radiofoniczne, które nadawały w systemie z modulującą częstotliwością.

Zwracamy się do Towarzysza Ministra z uprzejmą prośba o wyrażenie zgody na uruchomienie w Chojnicach emisji programu telewizji radzieckiej.Wyjaśniamy, że chodzi nam o zainstalowanie stacji odbiorczej systemu satelitarnego ?Moskwa? i nadajnika TV małej mocy (rzędu 200W) o zasięgu lokalnym, tj. wyłącznie kilku kilometrów podlegającym stacji sieci retransmisyjnych. Zaznaczamy, że w miejscowości Chojnice istnieje techniczna możliwość uruchomienia programu TV radzieckiej na kanale ?10? przy polaryzacji pionowej. Kanał ?10?  jest w tym przypadku bardzo korzystny ze względu na wyraźny dostęp do sąsiednich nadajników, tj. kanału ?S? nadajnika I programu i ?12? kanału używanego do odbioru I programu w instalacjach anten zbiorczych.

Miasto posiada środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu aparatury, w tym również waluty wymienialnej. Zapewniamy także we własnym zakresie utrzymanie należytego stanu technicznego i ciągłości

Widok na ratusz. Druga polowa lat 80.

funkcjonowania aparatury ?Moskwa? i nadajnika, gdyż posiadamy przeszkolone kadry w zakresie obsługi radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych.Występując doi Towarzysza Ministra z powyższą prośbą, pragniemy także zwrócić uwagę na fakt, iż w lutym 1945 roku nasze miasto wyzwolone zostało przez Armię Radziecką. Miedzy innymi z tego względu z wielkim pietyzmem podchodzimy do problematyki przyjaźni i współpracy, a także popularyzacji tematyki radzieckiej.Świadczy o tym wiele inicjatyw politycznych i społecznych podejmowanych przez miejską organizację Towarzystwa Przyjaźni Polsko ? Radzieckiej, organizacje młodzieżowe i środowiska zawodowe, jak chociażby Sztafeta ?Poronin 83?, Leninowska Sztafeta Pokoleń 87?, stała współpraca z jednostką Grupy Wojsk Radzieckich w Szczecinku itp.

Uważamy, że byłoby miłym akcentem kolejnej rocznicy wyzwolenia miasta, gdyby za zgodą Towarzysza ministra umożliwiono mieszkańcom Chojnic odbiór programu radzieckiego. Byłoby to z korzyścią zarówno dla naszego pogłębienia znajomości języka rosyjskiego jak i dla społecznych działań. Wyrażamy przekonanie, że prośba nasza zostanie załatwiona pozytywnie, za co z góry dziękujemy.

Podpisano (I Sekretarz KM PZPR) i (Naczelnik Miasta).      

Oprac. (red), fot. archiwum