Szajka przed sądem

Szajka przed sądem

  Panorma Chojnic. Ok. 1910 r. Wcześniej podawaliśmy, że na terenie powiatu sępoleńskiego grasowała groźna szajka włamywaczy złożona z czterech młodzieniaszków do 22 lat. Za szereg kradzieży z włamaniem oskarżeni są: robotnik Bronisław Ossowski, który swego czasu zbiegł z więzienia i dotąd nie zdołano go przechwycić, kamieniarz Józef Stencel, w areszcie śledczym, robotnik Franciszek Najdorski również w areszcie śledczym i piekarz Józef Matecki, wszyscy z Sępólna, dalej stanęli przed sądem oska...

Stworzenie OSP

Stworzenie OSP

  Kurs kierowników Straży Pożarnej w Chojnicach. Lata 30. Dnia 17 ? go odbyło się zebranie organizacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zebraniu obecni byli p. Kaźmierski z Chojnic i sołtys nauczyciel p. Turn Paweł, który zebraniu przewodniczył. W wyniku obrad założono nową placówkę do której zapisało się 7 czynnych członków. W skład zarządu weszli jako prezes Turn Paweł, sekretarz Hoppe Józef rolnik, skarbnikBrzeziński Józef rolnik, komendant Frylke Jan nauczyciel. Nowej placówce należy życ...

By poznać kraj własny

By poznać kraj własny

Przed kościołem św. Ducha w Chojnicach. Wczoraj ruszyli w podróż dookoła Polski dwaj członkowie tut. Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Są to druhowie Machel i Dończyk. Zamierzają oni pieszo obejść całą Polskę, nie korzystając z żadnych środków lokomocji. Żegnani serdecznie przez tut. starostę, prezesa okręgowego ks. Borzyszkowskiego, oraz prezesa Stowarzyszenia p.Behlkiego, skierowali się globtroterzy w stronę Więcborka. Dalsza marszruta prowadzi przez Poznań, Częstochowę, Katowice, Kraków i ...

Straszny bestialski czyn

Straszny bestialski czyn

Popełniła 25 - letnia ? Marianna Włodarczyk. Rzuciła na pożarcie swe rodzone dziecko. Szczegóły tego ohydnego czynu brzmią następująco: Kościoły i budynek gimnazjum. L. 20. Wieśniak Antoni Karczmarek zamieszkały we wsi Storowa Góra zauważył, iż przebiegająca przez jego podwórze świnia ma pokrwawiony ryj. Przypuszczając, iż została skaleczona, Karczmarek pobiegł za świnią, usiłując ją zatrzymać i opatrzyć ranę. Świnia pobiegła za stodołę, gdzie ujrzał ją rozszarpującą ciałko dziecka. Przerażo...

Nowa linia, zepsucie i rewia

Nowa linia, zepsucie i rewia

Budynki rzeźni miejskiej w Chojnicach. Początek XX w. W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie nowo wybudowanej linii kolejowej Czersk ? Bąk ? Kościerzyna, będącej jednym z odcinków tranzytowej linii Bydgoszcz ? Gdynia i łączącej w najprostszym kierunku dwa pomorskie miasta Czersk ? Kościerzyna odległe wzdłuż dotychczasowej linii kolejowej przez Chojnice o długości 97 km. W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych z ministrem komunikacji inż. Kuehnem, przem...

Sprawcy mordu za kratkami

Sprawcy mordu za kratkami

  ?Chojnice 11 lipca 1930 r. Cicha wioska nad granicą polsko ? niemiecką na Kaszubach, Borowy Młyn, była wczorajszej nocy o 23.30 miejscem tragedii na osobie 67 ? letniego deputatnika Jana Ringwelskiego. Park założony w miejscu osuszonego j. Zakonnego. L. 30. Krytycznej nocy powracał 67 ? letni Jan Ringwelski od swojego sąsiada, niejakiegoRudnika, do swojego mieszkania za wybudowaniem i w pewnym odludnem miejscu, na szosie padły nagle z owsa dwa strzały, które ugodziły go w głowę i pierś, t...

Tego piosnkę śpiewa, skąd korzyść miewam

Tego piosnkę śpiewa, skąd korzyść miewam

  Kamienice przy ul. Młyńskiej. Ok. 1899 r. Ogłoszenie: Dnia 8 lipca br. o godzinie 19 (7 wieczorem) w Sali Hotelu Centralnego w Chojnicach odbędzie się Wielkie Zebranie Polityczne dla członków i sympatyków Stronnictwa Narodowego, na którem przemawiać będą: pp. senator dr Ossowski i poseł Mazur. Wielkie Zebranie Stronnictwa Ludowego ?Odbyło się w środę w hotelu Centralnym. Wielka sala i ubikacje przyległe (na wywyższeniu) czyli druga sala, były przepełnione. A nadmienić należy, że nie był ...

Jeleń z krzyżem Chrystusa

Jeleń z krzyżem Chrystusa

O wspólnej zabawie towarzystwa niemiecko ? katolickiego donosiła prasa na początku lat trzydziestych. 19 czerwca 1930 r. po południu odbyła się zabawa ludowa w parku Wilhelminki przy licznym udziale miejscowych parafian Niemców. Przeprowadzono liczne konkursy i jak podsumował reporter - bawiono się ochoczo. W dowód wdzięczności? J. P. Łukowicz. Zdjęcie z 1947 r. O uroczystości poświęcenia pomnika św. Huberta ufundowanego przez dr Jana Łukowicza ? m. in. czytamy: ?Odprawiono uroczyste na...

Z pożółkłych szpalt

Z pożółkłych szpalt

  Dnia 23 lipca br. zmarła dożywszy lat 77, sp. Marja Floryberta, siostra franciszkanka. Długoletnią gorliwą i troskliwą działalnością opiekuńczą około osób chorych, zwłaszcza takich, u których niedostatek lub nędza były towarzyszkami chorób. Zasłużyła zmarła na trwałą i wdzięczną pamięć Zarządu i Ludności miasta Chojnic. Magistrat m. Chojnic: (-) dr Sobierajczyk. Pomoc kredytowa dla małorolnych Pocztówka z firmowym nadrukiem. Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności w Chojnicach uzyskała poż...

W Dzienniku Chojnickim ...

W Dzienniku Chojnickim ...

  Nowa organizacja polsko ? katolickich towarzystw w Chojnicach Budynek Starostwa. Ok 1919 r. Wczoraj odbyło się pod przewodnictwem p. Pietrzyńskiego zebranie przedstawicieli chojnickich polsko ? katolickich towarzystw celem utworzenia wspólnego Komitetu Towarzystw dla miasta naszego. Komitet ten przyjął nazwę ?Komitet Zrzeszenia Polsko ? Katolickich Towarzystw w Chojnicach?. Statut przyjęto prawie w zupełności w opracowaniu p. Grygiela, poczem przystąpiono do wyboru zarządu. Uprawnionych d...

Prasa informowała ...

Prasa informowała ...

    Wertując archiwalną prasę można natknąć się na wiele ?smakowitych kąsków? z miasta i regionu z lat międzywojennych. Ogłoszenie reklamowe z prasy międzywojennej - kina ?Wolność? P. Krzyżniewskiego. I tak w ?Orędowniku Powiatowym Powiatu Chojnickiego? nr 35 z 1 września 1937 r. czytamy: -  o walnym zebraniu Powiatowego Komitetu Funduszy Obrony Narodowej, na którym obecni byli przedstawiciele wszystkich organizacji, urzędów instytucji, towarzystw i społeczeństwa. Wszyscy oni wyrazili siln...

Agresywny szofer ...

Agresywny szofer ...

  Niekiedy publikacje prasowe zawierały mało istotne sprawy, nie mniej w chwili obecnej dają nam odpowiedź na temat wiedzy życia codziennego mieszkańców i spraw z jakimi mieli do czynienia. W czerwcu 1930 r. patrolujący posterunkowy PP zatrzymał przy zbiegu ulicy Strzeleckiej autobus, należący do pana Brunki w rejsowym kursie z pasażerami do Charzyków. Posterunkowy stwierdził, że szofer Antoni Ligman nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, a przedstawił jedynie odpis ze Starostwa, że ...

A to ciekawe ...

A to ciekawe ...

  Cikawostki z życia miasta i powiatu. W zachowanych archiwalnych wydaniach prasy lokalnej czytamy: Niemy teatr w Łęgu (Świat Słowiański 1909 r.) Rzecz dotąd niebywała zaszła w niedzielę 2 lipca w Łęgu w powiecie chojnickim, gdyż odegrano tam niemy teatr: wyraźnie niemy, bo grano na migi. Rzecz miała się tak: tamtejsze Towarzystwo Ludowe ?Oświata? obchodziło 15 rocznicę swego istnienia. Przy tej okazji miało się odbyć przedstawienie amatorskie: miano grać sztukę ludową ?Genowefa?. Już podcz...

Z życia wzięte ...

Z życia wzięte ...

      Informacje prasowe sprzed 80 i więcej lat są doskonałym wyznacznikiem ówczesnego życia mieszkańców miasta. Dotyczą różnych spraw i problemów, przez co pozwalają nam przybliżyć tamten okres niejako w formie dokumentalnej. Pochodzą z archiwalnych wydań prasy lokalnej z lat 1921 ? 1935 r. ?Zgoda? pod opieką św. Józefa Uroczystości Bożego Ciala. Czerwiec 1928 r. Na ostatnim zebraniu Towarzystwa, przewodniczył pan prezes Kubik. Sekretarz panBanasiak odczytał protokół, który bez zmian pr...

Tragiczne żniwo

Tragiczne żniwo

    Wertując pożółkłe strony prasy z początku lat trzydziestych stwierdzić można, iż wiele ówczesnych spraw ma nadal odniesienie do obecnej rzeczywistości. Tragiczne żniwo? 23 czerwca 1930 r. 9 (zach. pisownię) Dziennik Pomorski donosił: ?Dnia 21 bm. o godz. 17:30 na szosie między Tucholą a Bladowem samochód osobowy pana Szprengla z Tucholi rozbił się o przydrożne drzewo. P. Szprengel nabył niedawno samochód, który krytycznego dnia odbywał próbę na szybszą jazdę. Samochód pędził z szybkośc...

Major burmistrzem

Major burmistrzem

      Prasa przedwojenna, podobnie jak współczesna informowała o życiu codziennym miasta i regionu. Wśród stron wydań lokalnych gazet z lipca 1936 r. czytamy: Brusy na cenzurowanym? ?Wycieczka chóru kościelnego. W święto Piotra i Pawła o godzinie 7 z rana wyruszono wozami drabiniastymi do Swornegaci. Trzeba podkreślić, że na miejscu w miły sposób przyjęto naszych śpiewaków i śpiewaczki. Szybko mijały chwile w gwarnych i pięknie udekorowanych Sworach. Kąpieli i przejażdżek czy łodziami, cz...