untitled.jpg

Dziś stanowi jedną z wielu wizytówek Chojnic. Park 1000 ? lecia po rewitalizacji zmienił się nie do poznania. Zanim jednak do tego doszło warto w skrócie przypomnieć jego historię. Pierwsze prace przy założeniu parku na terenie osuszonego Jeziora Zakonnego rozpoczęto w czerwcu 1927 r. z inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta Chojnice.

woda.jpg

Decyzją władz postanowiono osuszyć Jezioro Zakonne i Zielone, będące z racji zamulenia i zanieczyszczenia zagrożeniem sanitarnym. Proces osuszania Jeziora Zakonnego zakończył się dopiero w roku 1936. W 1934 r. przeprowadzono kanał wodny od jeziora Zakonnego przez Pl. Kr. Jadwigi co pozwoliło na odprowadzenie wody do J. Charzykowskiego i na likwidację tego ostatniego. Wcześniej nad tym projektem pracowało kilka lat wielu rzeczoznawców technicznych i melioracyjnych.

 klasztor.jpg

 Mimo kilkakrotnego wydobywania mułu i związanych z tym pokaźnych kosztów wcześniej nie odniesiono zamierzonych rezultatów. Park zaprojektował miejski budowniczy Helmut Baldamus. Pierwotnie zajmował obszar do linii byłego klasztoru Augustianów.

planty.jpg

Dalsza cześć pozostałości jeziora została wykorzystana po wojnie jako miejsce składowania gruzów ze zniszczonego śródmieścia. Jednak powiększenie parku nastąpiło dopiero w 1959 w rezultacie czynu społecznego.

medza.jpg

14 maja 1959 r. dla uczczenia 1 000 -  letniej rocznicy Państwa Polskiego nadano mu nazwę Parku Tysiąclecia. Oficjalnie Park oddano do użytku 17 września 1966 r. W czynach społecznych wybudowano muszlę koncertową, zaplecze amfiteatru, boiska do gier sportowych, obelisk upamiętniający M. Kopernika, czy 500 - setną rocznicę Powrotu Chojnic do Polski po okresie wojny trzynastoletniej.

 

Powolna degradacja Parku w latach późniejszych sprawiła, iż obszar ten nie służył chojniczanom jako miejsce wypoczynku.

Dopiero miejski projekt rewitalizacji w 2010 r. sprawił, iż w parku powstały 3 kilometry alejek, pojawiło się 38 koszy na śmieci, 75 ławek, 89 lamp, w części zasilanych z ogniw woltanicznych, 5 altan, 2 pergole, 10 dozowników na woreczki i pojemników na psie odchody, ogród botaniczny, plac zabaw, nowe cieki wraz z kładkami, a w niedalekiej przyszłości karczma. Całości 16 - hektarowego parku strzeże 11 kamer sprzężonych z miejskim systemem monitoringu.

  Dziś teren ten zmienił swoje oblicze nie do poznania i jest miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez mieszkańców miasta, jak i turystów. Rewitalizacja Parku 1000 - lecia w Chojnicach, zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Modernizacja Roku 2012".

(red) fot.zb. własne, M.N.