Jan Zieliński - wiceburmistrz Chojnic.

Urodził się 24.VI. 1952 r. w Szczecinku, syn Bronisława i Jadwigi z d. Bańkowskiej. Żonaty, ojciec dwóch synów. Absolwent WSP w Bydgoszczy, magister pedagogiki resocjalizacyjnej. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1973 r. w Państwowym Domu Dziecka w Białochowie.

 Od września 1975 do listopada 2006 r. pracował jako wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach, jednocześnie od maja 1999 do listopada 2006 r. był dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Współtworzył Warsztaty Terapii Zajęciowej Czersku i Chojnicach, rozbudował w powiecie chojnickim instytucję rodzicielstwa zastępczego, tworząc pierwsze zawodowe rodziny zastępcze, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Doprowadził do powstania w Chojnicach Rodzinnego Domu Dziecka. Utworzył Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, któremu przewodniczył od 2000 r. Od października 2005 r. jest wykładowcą w PWSH ?Pomerania? w Chojnicach.

 W 1980 r. współzałożyciel ?Solidarności? w Zakładzie Poprawczym.  Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ ?S? przez cztery kadencje. Delegat Regionu Gdańskiego NSZZ ?S? w kadencjach 2002 ? 06), od 2006 r. członek Platformy Obywatelskiej ? zastępca przewodniczącego Koła Miejskiego PO. Członek Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Katolickiego Stowarzyszenia ?Civitas Christiana? ? członek zarządu Oddziału Miejskiego. Członek samorządu osiedlowego nr 4. Podharcmistrz ZHP, współtwórca drużyn ?Nieprzetartego Szlaku?.

W listopadzie 2006 r. powołany przez Radę Miejską na stanowisko zastępcy burmistrza Chojnic.

 (na podst. "Bedeker Chojnicki" pod red. Kazimierza Ostrowskiego)    

Powszechnie lubiany i szanowany. Od kilkunastu lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta. Z racji pełnionej funkcji stanowiska wiceburmistrza miasta doskonale znany nie tylko chojniczanom. 28 czerwca 2013 r. Chojnice odwiedził prezydent RP Bronisław Komorowski. Spotkał się z mieszkańcami miasta i władzami samorządowymi