Mirosław Janowski

Radny Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ?Samorządni?, Przewodniczący Rady Miejskiej, wykształcenie średnie ? technik budowlany, prowadzi własną działalność gospodarczą. Rocznik 1956, żonaty, dwoje dzieci ? syn i córka. Hobby: numizmatyka, turystyka.

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych. Ukończył SP nr 2, LO im. Filomatów Chojnickich oraz Policealne Studium Zawodowe Budownictwa w Bydgoszczy o specjalności instalacje i sieci sanitarne. Od czerwca 1977 r. pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Chojnicach najpierw na stanowisku majstra, a od 1980 r. kierownika robót sanitarnych. Od 1 lutego do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą ? Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych Wod ? Kan, CO i Gazu.

Od września 1980 do 13 grudnia 1981 r. przewodniczący NSZZ ?Solidarność? przy PBK Chojnice. Od 1991 roku zrzeszony w Cechu Rzemiosł Różnych, w latach 1994 ? 2002 członek zarządu Cechu, od 2003 r. starszy Cechu (przewodniczący). Radny Rady Miejskiej, członek Zarządu Miasta (1994-98, w IV i V kadencji do chwili obecnej przewodniczący Rady Miejskiej. Od sierpnia 1998 r. członek założyciel Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ?Samorządni?, do chwili obecnej członek zarządu stowarzyszenia. Czynnie uprawia sport, zimą  - narciarstwo, latem preferuje turystykę z rodziną. Zajmuje się numizmatyką. Za największy sukces uważa stworzenie szczęśliwej rodziny, ceni sobie ludzką życzliwość z jaką się spotyka.   

  

Mirosław Janowski - fotogaleria

 

Mirosław Janowski nie tylko aktywnie uczestniczy w życiu społeczno - politycznym, ale jako przedsiębiorca wspomaga też finansowo szereg imprez charytatywnych, stowarzyszeń czy klubów sportowych.