Leszek Pepliński

Urodził się 27 stycznia 1964 r. w Chojnicach, syna Jana i Haliny z d. Felsztyńskiej. Absolwent LO im. Filomatów Chojnickich i filologii polskiej na WSP w Bydgoszczy (1988). Ukończył także studia podyplomowe z wiedzy o Pomorzu (1993) oraz pedagogiki specjalnej (1993). 

 Pracował od 1998 r. jako nauczyciel języka polskiego w I LO i Centrum Kształcenia Ustawicznego. W latach 1994 ? 99 był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brusach. W latach 1999 ? 2002 uczył w II LO oraz CKU. Lata 2002 ? 2006 to czas, w którym pełnił funkcję dyrektora Gimnazjum w Silnie. Od września 2007 r. jest nauczycielem języka polskiego w Zespole Szkół przy ul. Nowe Miasto. Założył i był dyrektorem Ośrodka Kształcenia dla Dorosłych ?Sowa? w latach 1998 ? 2009. Współtworzył studio telewizji kablowej ?Petrus?, z którą współpracował w latach 1992 ? 1994.

Od października 2006 do chwili obecnej radny Rady Miejskiej w Chojnicach. W czasie  kadencji (2006 ? 2010) radny Leszek Pepliński z własnej inicjatywy lub na prośbę mieszkańców Chojnic zabiegał o następujące przedsięwzięcia, o których realizację prosił w pismach skierowanych do różnych instytucji i w ponad 100 interpelacjach składanych na sesjach Rady Miejskiej V kadencji:

> przebudowa skrzyżowania przy ul. Dworcowej i Brzozowej                                                       

> rekultywacja ?Źródełka św. Maksymiliana? w Lasku Miejskim

ustanowienie lipy drobnolistnej pomnikiem przyrody

> budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Chojnicach

> promocja miasta poprzez wydrukowanie okolicznościowych znaczków w serii ?Miasta Polskie?

> rewitalizacja muru okalającego Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach

> wymiana skorodowanych przystanków MZK na nowe

propozycja wydania ?Chojnickiego leksykonu muzycznego?                                                   

> utworzenie w Chojnicach Szkoły Muzycznej II stopnia

ułożenie nowych chodników z polbruku na niektórych chojnickich ulicach

> ustawienie znaków ?Uwaga wiewiórki? i ?Uwaga jeże? przy Wzgórzu Ewangelickim

wprowadzenie do szkół dodatkowego przedmiotu o nazwie ?Historia Chojnic i okolic?

> wykonanie repliki tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu

> inicjatywa utworzenia chojnickiej orkiestry dętej

konieczność rozwiązania ?ptasiego problemu? na Wzgórzu Ewangelickim                                 

> likwidacja ?dzikiego? wysypiska w sąsiedztwie Wzgórza Ewangelickiego

> remont stacji transformatorowej i odmalowanie lamp na Osiedlu nr 8

> zmiana organizacji ruchu na niektórych chojnickich ulicach

> inicjatywa nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice Kazimierzowi Pułakowskiemu

> umożliwienie dalszego prowadzenia zakładu szewskiego chojnickiemu rzemieślnikowi

> propozycja utworzenia skateparku w Chojnicach                                     

> oznakowanie i zabezpieczenie błotnego rozlewiska przy ul. Zielonej

zamontowanie uchwytów do flag państwowych na blokach Spółdzielni Mieszkaniowej

zamontowanie kolejnych bankomatów na terenie miasta

budowa estakady łączącej ul. Igielską z ul. Strzelecką

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako radny VI kadencji (lata 2010-2014) złożył petycję do burmistrza w sprawie:

umieszczenia pamiątkowej tablicy na gmachu ratusza dotyczącej historii Chojnic i urzędu, postulował w sprawie przywrócenia hejnału miasta odgrywanego z balkonu ratusza. Po wizycie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały wszczęte  procedury wdrożeniowe związane z utworzeniem SM II st. w Chojnicach. Przyczynił się do zlikwidowania barier architektonicznych na pl. zabaw na osiedlu Grunowo. Z jego inicjatywy zostanie odnowiony ogródek jordanowski przy ul Dworcowej. Jako przewodniczący osiedla nr 8 doprowadził do prac związanych z jego uporządkowaniem. Aktywnie angażuje się w sprawy mieszkańców osiedla.    

Członek komisji edukacji oraz rewizyjnej. Członek Platformy Obywatelskiej, rzecznik organizacji miejskiej odpowiedzialny za kontakty z mediami. Od marca 2007 r. przewodniczący samorządu Osiedla nr 8 im. M. Drzymały. Członek Towarzystwa Przyjaciół LO im. Filomatów Chojnickich, członek zarządu Stowarzyszenia  Rodzin Zastępczych ?Familia? w Chojnicach, działał w zarządzie MLKS ?Tęcza" w Brusach. Pasjonuje się strzelectwem sportowym, w którym ma liczne sukcesy, uhonorowany srebrną i złotą odznaką Związku Strzelectwa Sportowego. Miłośnik rozrywek umysłowych, autor publikacji w czasopismach szaradziarskich. Żonaty, ma troje dzieci.

(wykorzystano fragmenty oprac.: ?Bedeker chojnicki? autorstwa Kazimierza Ostrowskiego).