1990 do 2011 
Rada Miejska. Kadencja 2010 - 2014

Rada Miasta z ustawą pełni rolę stanowiącą i kontrolną. Decyduje o najważniejszych sprawach dla życia i sprawnego funkcjonowania miasta .

Rady miejskie, w Polsce od średniowiecza organy samorządowe składające się z rajców (radnych) i burmistrza, istniejące w miastach lokowanych na prawie niemieckim. Zajmowały się administrowaniem, ustawodawstwem i sprawowaniem sądów.

Rajcowie byli wybierani, później także mianowani, na czas określony lub dożywotnio.Początkowo reprezentowali ogół mieszkańców, później - w związku z ograniczeniem kręgu kandydatów na rajców do członków ławy miejskiej i cechu - przewagę w radach zyskał patrycjat. Zniesione w miastach królewskich przez Konstytucję 3 Maja (1791).

Rozwiązane na ziemiach zaboru rosyjskiego, w zaborze pruskim od 1808 i austriackim od 1866 stały się organem wybieralnym o kompetencjach uchwałodawczych i kontrolnych. Po 1918 wprowadzone w miastach byłego zaboru rosyjskiego, istniały do 1939. W 1990 przywrócone w gminach posiadających status miast.

Strona internetowa Urzędu Miasta - http://www.miastochojnice.pl/

Władze miasta Chojnice:

 

Burmistrz dr inż. Arseniusz Finster

Urodził się 6. IV. 1964 r. w Chojnicach, syn Henryka i Zofii. Absolwent Technikum Mechanicznego w Chojnicach. Studiował na wydziale Mechanicznym WSI w Koszalinie, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 1994 ? 98 radny miejski, przewodniczący komisji budżetu Rady Miejskiej. 9 listopada 1998 r. został wybrany na stanowisko burmistrza przez Radę Miejską a na następne kadencje w latach 2002, 2006 i 2010 uzyskał stanowisko burmistrza w bezpośrednich wyborach, dwukrotnie zwyciężając w I turze.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edward Pietrzyk -wiceburmistrz

Urodzony 18.VI. 1952 r. w Janiszowicach na Ziemi Lubuskiej. Ukończył zaocznie WSP w Bydgoszczy, kierunek wychowanie obronne. W latach 1977 ? 83 żołnierz zawodowy w jednostce wojskowej w Nieżychowicach. Od 1984.do 2002 r. nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3. Radny od 1998 r. i przewodniczący Rady Miejskiej do 2002 r. Równocześnie RM powierzyła mu stanowisko zastępcy burmistrza miasta, które sprawuje do chwili obecnej. Odpowiada m.in. za kontakty Chojnic z miastami partnerskimi oraz pozyskiwaniem środków inwestycyjnych z Unii Europejskiej. Żonaty, troje dorosłych dzieci.  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Jan Franciszek Zieliński - wiceburmistrz

Urodził się 24.VI. 1952 r. w Szczecinku, syn Bronisława i Jadwigi z d. Bańkowskiej. Żonaty, ojciec dwóch synów. Absolwent WSP w Bydgoszczy, magister pedagogiki resocjalizacyjnej. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1973 r. w Państwowym Domu Dziecka w Białochowie. Od września 1975 do listopada 2006 r. pracował jako wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach, jednocześnie od maja 1999 do listopada 2006 r. był dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Więcej informacji:

Jan Franciszek Zieliński

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robert Waldemar Wajlonis ? sekretarz miasta, dyrektor generalny UM

Urodził się 9.VII.1966 r. w Piszu. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując tytuł magistra w 1990 r. Od 1990 do 1993 r. zajmował stanowisko aplikanta w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie. Egzamin prokuratorski złożył 17 grudnia 1992 r. 11 stycznia 1993 r. został zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Chojnicach na stanowisku naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. W lipcu 1993 r. został powołany na stanowisko sekretarza miejskiego i dyrektora generalnego UM, gdzie pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Wprowadził szereg innowacji w zakresie administracji i działalności samorządu. Od 2001 r. radca prawny. Miłośnik historii, członek i sekretarz Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych ?Grolman? w Poznaniu. Znawca i kolekcjoner militariów. Żonaty, ma dwóch synów i córkę.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Miejska:

 

Mirosław Janowski

Radny Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ?Samorządni?, Przewodniczący Rady Miejskiej, wykształcenie średnie ? technik budowlany, prowadzi własną działalność gospodarczą. Rocznik 1956, żonaty, dwoje dzieci ? syn i córka. Hobby: numizmatyka, turystyka

Więcej informacji:

 Mirosław Janowski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Józef Skiba

Radny KW Arseniusza Finstera ?PROGRAM 2010?, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, wykształcenie handlowe, maszynista stacji ujęcia i uzdatniania wody w Miejskich Wodociągach Spółce z o.o. w Chojnicach. Rocznik 1951, żonaty, dwóch synów. Hobby: wędrówki po górach, wędkarstwo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gabriela Wegner

Radna bezpartyjna popierająca Platformę Obywatelską RP, lekarz medycyny - internista, specjalista medycyny pracy, kierownik Ośrodka Centralnego SPPWG Chojnice. Rocznik 1957, mężatka, jedno dziecko. Hobby: łowiectwo, staropolskie tradycje zrzeszeń i stowarzyszeń, problemy społeczne w różnych grupach wiekowych.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bartosz Bluma

Radny "Prawa i Sprawiedliwości". Wykształcenie - mgr Politologii - spec. samorządowa, Podyplomowe Studium Zarządzania Finansami i Marketingu. Praca - Alior Bank / bankier klienta indywidualnego. Rocznik ? 1982. Stan cywilny - żonaty - żona Regina. Dzieci- 1, córka Maja. Hobby - sport, finanse, media, polityka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Maria - Błoniarz - Górna

Radna "KWW Arseniusza Finstera - Program 2014". Wykształcenie - wyższe, instruktor kulturalno ? oświatowy. Praca ? emerytka. Rocznik ? 1948.Stan cywilny ? mężatka. Dzieci -  syn. Hobby - pomoc ludziom w trudnych sytuacjach życiowych, szczególnie pomoc dzieciom z rodzin patologicznych.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Renata Dąbrowska

Radna "KWW Arseniusza Finstera - Program 2014", Wykształcenie - ekonomiczne Praca - działalność gospodarcza - współwłaściciel. Rocznik 1964, Stan cywilny - rozwiedziona. Dzieci - troje dzieci, córka Martina, synowie Sebastian i Aleksander.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Edward Gabryś

Radny"KWW Arseniusza Finstera - Program 2014". Wykształcenie - średnie rolnicze. Praca - Spółdzielnia Inwalidów, kierownik działu zbytu i marketingu. Rocznik - 1947. Stan cywilny - żonaty. Dwoje dzieci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Krzysztof Haliżak

Radny "Unia Polityki Realnej - Wolność i Praworządność". Wykształcenie - wyższe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stanisław Kowalik

Radny "KWW Arseniusza Finstera - Program 2014". Wykształcenie - średnie. Praca - Mostostal Chojnice SA - radiolog. Rocznik - 1950. Stan cywilny - żonaty. Dzieci- córka i syn. Hobby - praca na działce, grzybobranie

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bogdan Kuffel

Radny"KWW Arseniusza Finstera - Program 2014". Wykształcenie - wyższe, muzealnictwo. Praca - emeryt, nauczyciel. Rocznik - 1951. Stan cywilny - żonaty. Dzieci - Damian, Agnieszka. Hobby - historia, film, turystyka, ruch rycerski, kolekcjoner medali.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rafał Mielecki

Radny "Prawa i Sprawiedliwości". Wykształcenie - wyższe, mgr Politologii - spec. europeistyka. Praca - Młodszy Doradca Klienta - Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Rocznik - 1981. Stan cywilny - żonaty - żona Magda. Dzieci - córka Julia. Hobby - sport, muzyka, historia.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Andrzej Mielke

Radny "Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego". Wykształcenie - wyższe, mgr Politologii. Praca - Starostwo Powiatowe w Chojnicach - inspektor. Rocznik - 1957. Stan cywilny - żonaty Czworo dziec

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomasz Pajdak

Radny "KWW Arseniusza Finstera - Program 2014". Wykształcenie - wyższe, lekarz. Praca - lekarz internista. Rocznik - 1971. Stan cywilny - żonaty. Dzieci - syn 15 lat, córka 6 lat

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Piotr Pawlicki

Radny "Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego". Wykształcenie - wyższe. Praca - nauczyciel. Rocznik - 1958. Stan cywilny - wdowiec. Dzieci- córka Faustyna. Hobby - praca z młodzieżą.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leszek Pepliński

Radny "Platformy Obywatelskiej". Wykształcenie - wyższe, mgr filologii polskiej. Praca - Zespół Szkół w Chojnicach, nauczyciel języka polskiego. Rocznik - 1964. Stan cywilny - żonaty. Dzieci - Marek, Małgorzata, Katarzyna. Hobby - strzelectwo sportowe, szaradziarstwo, tenis stołowy, grzybobranie.

Więcej informacji:

Leszek Pepliński

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marian Rogenbuk

Radny "KWW Arseniusza Finstera - Program 2014". Wykształcenie - mgr ekonomii.
Praca - Prezes Zarządu PSS "Społem". Rocznik - 1954. Stan cywilny - żonaty. Dzieci- Juliusz, Rafał, Joanna. Hobby - turystyka, działka, literatura.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dariusz Szczepański

Radny "Platformy Obywatelskiej". Wykształcenie - wyższe. Praca - Działalność gospodarcza. Rocznik - 1972. Stan cywilny - żonaty. Troje dzieci. Hobby - sport, turystyka, wędkarstwo. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antoni Szlanga

Radny"KWW Arseniusza Finstera - Program 2014". Wykształcenie - wyższe - politolog. Praca - emeryt. Rocznik - 1945. Stan cywilny - żonaty. Dzieci - 2 synów. Hobby - literatura, historia, film.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Marek Szmaglinski

Radny "Prawa i Sprawiedliwości".
Wykształcenie - średnie, technik - mechanik.
Rocznik - 1963. Stan cywilny - żonaty. 
Siedmioro dzieci. Hobby - sport, działalność społeczna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joanna Warczak

Radna "Platformy Obywatelskiej". 
Wykształcenie - wyższe magisterskie ? oligofrenopedagogika.
Hobby - socjologia, kulinaria, podróże, książki.
Praca - warsztat terapii zajęciowej ? kierownik. Rocznik ? 1975. 
Stan cywilny ? mężatka. Dzieci - syn Paweł. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Grzegorz Wirkus

Radny "Platformy Obywatelskiej". 
Wykształcenie - Technik Mechanik.
Rocznik - 1961. Stan cywilny - żonaty. 
Hobby - jazda konna, piesze wędrówki, teatr.

Więcej informacji:

 Grzegorz Wirkus