1990 do 2011

Siedziba Starostwa w Chojnicach.

Ustawa ta określa zakres działania i zadania powiatu. Są to zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in.:

- edukacji
- promocji i ochrony zdrowia
- pomocy społecznej
- transportu
- kultury
- rolnictwa
- wspierania osób niepełnosprawnych
- przeciwdziałania bezrobociu
- ochrony środowiska i przyrody

i inne.

W myśl ustawy organami powiatu są:

- Rada Powiatu
- Zarząd Powiatu.

Szczegółowy zakres kompetencji i zadań organów powiatu oraz rodzaje aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat określa ustawa. W niej też znajdują się przepisy regulujące kwestie mienia powiatowego, finansów powiatu, nadzoru nad działalnością powiatu oraz możliwościach tworzenia związków, stowarzyszeń i porozumień.

Strona internetowa Starostwa Powiatowego :

http://powiat.chojnice.pl/strona

 

Władze powiatu:

 

Stanisław Feliks Skaja - starosta chojnicki. W latach 2002 - 06 pełnił funkcję wicestarosty. Po wyborach w październiku 2006 r. Rada Powiatu powierzyła mu funjcję starosty, którą sprawuje do chwili obecnej. Założyciel Stowarzyszenia Incjatyw Społecznych "Samorządni". Inicjator wielu przedsięwzięć m.in. dla ludzi poszkodowanych przez los. W uznaniu róźnorodnej aktywności wyróźnony tutułem Samorządowca Roku 2001. Bliskie są mu sprawy z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Interesuje się historią a wypoczywać lubi podczas podrózy i zajęć sportowych.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przemysław Biesek - Talewski - wicestarosta.  Wykształcenie: wyższe - inżynier budownictwa. Miejsce zamieszkania: Czersk, miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chojnice. Radny Rady Powiatu Chojnickiego od 1998 r. Od 2010 r. Wicestarosta Chojnicki. Członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Marek Buza sekretarz -wykształcenie: wyższe. Miejsce zamieszkania: Kosobudy, miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Radny Rady Powiatu Chojnickiego od 1998 r. Od 2002 r. Starosta Chojnicki, Przewodniczący Zarządu Powiatu Chojnickiego, członek Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Chojnickiego. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robert Skórczewski - przewodniczący Rady Powiatu Chojnickiego. Rocznik 1977. Wykształcenie: wyższe,- miejsce zamieszkania: Brusy, miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chojnicach.członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marek Szczepański - członek Zarządu Powiatu. Rocznik.1973. Wykształcenie: prawnik, miejsce zamieszkania: Chojnice. Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Wicestarosta Chojnicki (2006 - 2010). Od 2010 r. członek Zarządu Powiatu Chojnickiego, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowi

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Radni Powiatu Chojnickiego

 

Skład Rady Powiatu Chojnickiego 

 

Zenon Bieliński, Jan Gadzała, Edmund Hapka, Katarzyna Karpus, Krystyna Kijek, Aleksander Mrówczyński, Maciej Nawrot, Mariusz Paluch, Andrzej Plata (za J. Zielińskiego), Mieczysław Pruski, Wojciech Rolbiecki, Andrzej Sabiniarz, Adam Sawicki, Jarosław Schumacher, Robert Skórczewski, Aleksandra Stasińska, Bożena Stępień i Marek Szczepański.