Chojnice wrzesień początek l. 70

Chojnice wrzesień początek l. 70

 Materiał udostępniony w ramach projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.”. Są to archiwalne materiały z ośrodków Telewizji Polskiej z lat 70. i 80. Dostępne za darmo online. Chojnice – miasto w województwie pomorskim, w latach 70. XX wieku. Historia regionu i strategie rozwoju. Wspomnienia adiutanta Batalionu Strzelców z 1 września 1939 roku - bitwa pod Krojantami, natarcie polskiej kawalerii. Miasto rozwija się, powstają nowe, duże zakład...

Park ?1000? przemian

Park ?1000? przemian

  Dziś stanowi jedną z wielu wizytówek Chojnic. Park 1000 ? lecia po rewitalizacji zmienił się nie do poznania. Zanim jednak do tego doszło warto w skrócie przypomnieć jego historię. Pierwsze prace przy założeniu parku na terenie osuszonego Jeziora Zakonnego rozpoczęto w czerwcu 1927 r. z inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta Chojnice. Decyzją władz postanowiono osuszyć Jezioro Zakonne i Zielone, będące z racji zamulenia i zanieczyszczenia zagrożeniem sanitarnym. Proces osuszania Jeziora...

Zawsze w pamięci ...

Zawsze w pamięci ...

    Przy pomniku 1 Batalionu Strzelców przy ul. Świętopełka  w Chojnicach, co roku odbywa się niezwykła uroczystość. Potomkowie jednego z żołnierzy 1 BS , kpr. Rudolfa Kuldanka składają kwiaty i zapalają znicze ku czci obrońców Chojnic z 1939 r. Nie jest to bynajmniej pierwsze takie spotkanie.   - Kontynuujemy je od 14 lat - opowiada Dariusz Kuldanek, najstarszy wnuk Rudolfa. - Przyjeżdżamy z różnych stron Polski, by pielęgnować pamięć o dziadku i jego towarzyszach broni. Staramy się tę wied...

Zbigniew Szczepański

Zbigniew Szczepański

Od czerwca 1990 roku z woli wyborców pełni funkcję Wójta Gminy Chojnice. Zna jej problemy i posiada bardzo dobre kompetencje by je rozwiązywać. Jest człowiekiem uczciwym, rzetelnym i otwartym na dialog społeczny, prezentuje zdecydowanie, skuteczność, upór i pokorę zarazem. Jest człowiekiem taktu z gotowością do kompromisu , ambitnym a jednocześnie skromnym, rozumiejącym prace w samorządzie jako służbę dla wspólnego dobra.         (/images/galer...

Jan Franciszek Zieliński

Jan Franciszek Zieliński

Jan Zieliński - wiceburmistrz Chojnic. Urodził się 24.VI. 1952 r. w Szczecinku, syn Bronisława i Jadwigi z d. Bańkowskiej. Żonaty, ojciec dwóch synów. Absolwent WSP w Bydgoszczy, magister pedagogiki resocjalizacyjnej. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1973 r. w Państwowym Domu Dziecka w Białochowie.  Od września 1975 do listopada 2006 r. pracował jako wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach, jednocześnie od maja 1999 do listopada 2006 r. był dyrektorem Powiatowe...

Mirosław Janowski

Mirosław Janowski

  Mirosław Janowski Radny Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ?Samorządni?, Przewodniczący Rady Miejskiej, wykształcenie średnie ? technik budowlany, prowadzi własną działalność gospodarczą. Rocznik 1956, żonaty, dwoje dzieci ? syn i córka. Hobby: numizmatyka, turystyka. Starszy Cechu Rzemiosł Różnych. Ukończył SP nr 2, LO im. Filomatów Chojnickich oraz Policealne Studium Zawodowe Budownictwa w Bydgoszczy o specjalności instalacje i sieci sanitarne. Od czerwca 1977 r. pracował w Przedsiębior...

Leszek Pepliński

Leszek Pepliński

Leszek Pepliński Urodził się 27 stycznia 1964 r. w Chojnicach, syna Jana i Haliny z d. Felsztyńskiej. Absolwent LO im. Filomatów Chojnickich i filologii polskiej na WSP w Bydgoszczy (1988). Ukończył także studia podyplomowe z wiedzy o Pomorzu (1993) oraz pedagogiki specjalnej (1993).   Pracował od 1998 r. jako nauczyciel języka polskiego w I LO i Centrum Kształcenia Ustawicznego. W latach 1994 ? 99 był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brusach. W latach 1999 ? 2002 uczył w II LO oraz CKU. Lata 2...

Grzegorz Wirkus

Grzegorz Wirkus

                               Grzegorz Wirkus "Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu" Mikołaj Gogol Grzegorz Wirkus ? założyciel i Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych ?Familia? w Chojnicach. Celem działalności Stowarzyszenia jest promowanie rodzinnych form opiekizastępczej i wdrażanie w życie postanowień Konwencji ONZ o Prawach Dziecka, a w szczególności prawa dziecka do wychowania w rodzinie własnej, a jeżeli nie jest to możli...

Rada Miejska. Kadencja 2010 - 2014

Rada Miejska. Kadencja 2010 - 2014

1990 do 2011 Rada Miejska. Kadencja 2010 - 2014 Rada Miasta z ustawą pełni rolę stanowiącą i kontrolną. Decyduje o najważniejszych sprawach dla życia i sprawnego funkcjonowania miasta . Rady miejskie, w Polsce od średniowiecza organy samorządowe składające się z rajców (radnych) i burmistrza, istniejące w miastach lokowanych na prawie niemieckim. Zajmowały się administrowaniem, ustawodawstwem i sprawowaniem sądów. Rajcowie byli wybierani, później także mianowani, na czas określony lub dożywo...

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

1990 do 2011 Siedziba Starostwa w Chojnicach. Ustawa ta określa zakres działania i zadania powiatu. Są to zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in.: - edukacji- promocji i ochrony zdrowia- pomocy społecznej- transportu- kultury- rolnictwa- wspierania osób niepełnosprawnych- przeciwdziałania bezrobociu- ochrony środowiska i przyrodyi inne.W myśl ustawy organami powiatu są:- Rada Powiatu- Zarząd Powiatu.Szczegółowy zakres kompetencji i zadań organów powiatu oraz rodzaje aktó...

Gmina Chojnice

Gmina Chojnice

Urząd Gminy w Chojnicach mieści się przy ul. 31 Stycznia 56a. Gmina to podstawowa komórka podziału administracyjnego. Obecnie (od 1990r.) w Polsce jest elementarną jednostką samorządu terytorialnego. Wewnętrzna organizacja, cele egzystencji, procedury działania oraz kwestie ustrojowe każdej gminy zawarte są w statucie. Do zakresu działania gminy należy załatwianie lokalnych spraw publicznych, które zostały ustawowo włączone do zakresu jej działania, a także te, których ustawy nie przekazały ża...