1928 do 1939
Teatr Ziemi Zaborskiej w Chojnicach

 

Teatr Gimnazjum Klasycznego w Chojnicach. 1929 r. fot. A. Góralski

Rozwojem życia kulturalnego i oświatowego w obwodzie szkolnym chojnickim zajął się Oświatowy Teatr Objazdowy ? czytamy w nr  10 ?Oświaty Pozaszkolnej? z 1936 r.

Swoją działalnością dał się poznać nie tylko w granicach obwodu, ale sięgnął również do polonii zagranicznej, której ?Wiesławem? Brodzińskiego zgotował prawdziwą ucztę duchową. Z dniem 1 września 1936 r. na skutek zmian służbowych osób stojących na czele O.T.O., dokonano wyboru nowego zarządu, z prezesem Obwodowym Inspektorem o.p.p. Stanisławem Karpusem na czele. Nowy zarząd, stwierdziwszy owocną działalność poprzedniego, postanowił kontynuować ją dalej może tylko w nieco innem ujęciu. Przedewszystkiem chodziło o właściwy dobór repertuaru, uplanowienie pracy i jak największe uaktywnienie wszystkich członków zarządu. Po zorientowaniu w całokształcie zadań i celów, którym ma służyć O.T.O., zdecydowano się również na przyjęcie nowej nazwy: ?Teatr Ziemi Zaborskiej?.

Repertuar obecny ? na sezon jesienny (do 1.II. 1937.) powstał w wyniku zbiorowej pracy całego zarządu i kierownika art. p. Ordęgi. Składa się on z 7 utworów i to: 1) ?Karpaccy Górale? ? Korzeniowskiego, 2) ?Gorąca Krew? ? Fijałkowskiego, 3) ?Spadkobierca? ? Grzymały Siedleckiego, 4) ?Piosenki Ułańskie? ? Bunikiewicza, 5) ?Wesele Kaszubskie ? Derdowskiego, 6) ?Chłopi? ? Reymonta (w oprac. J. Zawieyskiego, 7) ?Wianek Mirtowy? ? Zniawskiego.

Plan wyjazdów obejmuje 40 miejscowości w powiecie chojnickim, tucholskim i sępoleńskim oraz Warszawę i Wilno, dokąd T. Z. Z. ma pojechać z ?Weselem? Derdowskiego. Wileński Zespół Teatralny przyrzekł za to zrewizytować Chojnice z regionalnemi utworami wileńskimi.

Wileński Teatr Objazdowy. Lata 30.

Wszystko ? jak miejscowości, daty i sposób zareklamowania występu na miejscu ? jest z całą precyzją już ustalone i rozpoczęte. Dnia 20 września odegrano z wielkim sukcesem ?Gorącą  Krew? w Sępólnie. Zarząd po prostu uparł się z punktu. Nie bacząc na różne trudności, nieustępliwie pójdzie naprzód w swej służbie dla kultury i oświaty szerokich rzesz ludności Ziemi Zaborskiej.

Oprac. (red)   fot. arch. prasowe.