rada.jpg

W piątek 15 bm. (1932- dop. red.) odbyło się zwyczajne jawne posiedzenie Rady Miejskiej pod przewodnictwem zastępcy przewodniczącego p. Grochowskiego przy udziale 26 radnych oraz p. burmistrza dr. Sobierajczyka, Wagnera, Stamma i Kaźmierskiego. ? na wstępie przewodniczący wygłosił krótsze przemówienie, poświęcone ku czci śp. dr. Lniskiego, którego obecni wysłuchali stojąc.

lepek.jpg

Jan Kaletta, radny miejski i król Bractwa Kurkowego w Chojnicach.

Radny p. Kaletta zdał sprawozdanie ze zjazdu Związku Miast Polskich w Krakowie. R. Schloński zdał sprawozdanie z rewizji Kasy Komunalnej i Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędności.

kasa.jpg

Anons prasowy K.K.O. opublikowany w "Dzienniku Pomorskim". Lata 30.

Sprawozdanie rachunkowe i bilans M. Komun. Kasy Oszczędności referował r. Kaletta. Wkładów oszczędnościowych było w roku 1930 około miljona złotych. Czysty zysk wynosi 41.000 zł.

harcerze.jpg

Drużyna harcerska SP nr 1 na obozie w Dużych Swornegaciach. Lata 30.

Wobec zapowiedzianego przyjazdu bardzo licznego harcerstwa na obóz letni do Charzykowy uchwalono ustawienie baraku z funduszu rezerwowego. Z tego samego funduszu przekazano na zwalczanie bezrobocia sumę 15 tysięcy złotych. ? Wybór 2-ch członków do Rady i komisji rewizyjnej M. K. K. O. odroczono. Przyjęto do wiadomości zatwierdzenie przez p. wojewodę budżetu dodatkowego na rok 1930 - 31.

dzwon.jpg

Poświęcenie dzwonu kościelnego ufundowanego przez radnego Antoniego Kaźmierczaka (pierwszy z prawej) obok burmistrz Alojzy Sobierajczyk.

Ożywioną dyskusję wywołał dekret wojewody pomorskiego dot. budżetu na rok 1931 - 32. W myśl życzeń p. wojewody ref. p. Kaletta proponuje imieniem komisji przygotowawczej skreślenie kwoty 2.400 zł, jako wynagrodzenie dla burmistrza p. dr. Sobierajczyka tytułem odszkodowania za administrowanie cegielnią miejską.

Osobiście jednak jest nieokreśleniem tej kwoty. Radny p. Lisewski nie popiera wymagań p. wojewody i proponuje nieokreślenie tej kwoty. W głosowaniu odrzucono wniosek komisji przygotowawczej przeciw 3 głosom.

komunikat.jpg

Komunikat z "Dziennika Pomorskiego" z lat 30.

Następnie omawiano sprawę odstąpienia terenu przy stadjonie pod strzelnicę małokalibrową dla PW i WF. Jednomyślnie odrzucono wniosek magistratu, gdyż teren przy nowym stadjonie absolutnie się nie nadaje pod budowę strzelnicy, jako zagrażający bezpieczeństwu. Celem wykończenia dobudówki fabryki lnu, uchwalono zaciągnąć pożyczkę w wysokości 10.000 złotych. W toku dyskusji r. p. Górecki wyraził zdziwienie, że przy przebudowie fabryki lnu używano cegły bardzo drogiej.

widok.jpg

Panorama miasta - widok z lat międzywojennych.

Na to odpowiedział p. burmistrz, jako decernent cegielni, że cegła miejska jest bardzo dobra, wobec czego jest droga. W odpowiedzi oświadczył p. Górecki, że o dobrej jakości miejskiej cegły świadczy fakt, że podczas gdy inne przedsiębiorstwa cegłę swą wyprzedały, miejska cegła stoi niesprzedana.

Dłuższą dyskusję wywołała sprawa budowy hali gimnastycznej. Jak wiadomo, Rada Miejska uchwaliła budowę hali gimnastycznej. W jaki sposób ta uchwała została uskuteczniona, dowodzi fakt, że większa część radnych nie wiedziała, ile budowa tej hali będzie miasto kosztować. Magistrat stawił wniosek o uchwalenie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 100 tysięcy złotych na budowę tej hali gimnastycznej.

kierownik.jpg

Kurs kierowników straży pożarnej Chojnice lata 30.

Z uzasadnienia wniosku wynika, że za 100 tysięcy złotych hala doprowadzona zostanie do stanu surowego. Referent komisji przygotowawczej p. mecenas Słapa w bardzo rzeczowych wywodach proponował odrzucenie wniosku, albowiem oferowana pożyczka z Komunalnego Banku Kredytowego jest wysoce niekorzystna. ? Referent wyraził życzenie lepszego dożywiania biednych dzieci szkolnych.

Na wywody referenta odpowiedział w iście ?sanatorski? sposób burmistrz dr. Sobierajczyk, którego przewodniczący przywołał do porządku. W rezultacie uchwalono pożyczki nie zaciągać i hali gimnastycznej nie budować.

Prasa pomorska lata 30. (zachowano oryginalną pisownię). Oprac. i fot archiwum (red.)