wybuch.jpg

Inscenizacja szarży pod Krojantami w 1939 r i pokaz sprzętu współczesnego na 100 - lecie Niepodległości. 2.09.2018.