zyje.jpg

 

Fragmenty programu zrealizowanego przez TVP Gdańsk w 2000 r.