Zlot harcerski, zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego w dniach 10 - 25 lipca 1935 roku, na terenie rezydencji Prezydenta RP w Spale, dla uczczenia 25 rocznicy powstania harcerstwa. W zlocie uczestniczyło ponad 25 tys. osób.

W tym ponad 15 tys. harcerzy i ponad 7,5 tys. harcerek, delegacje harcerstwa polskiego z zagranicy oraz zagranicznych organizacji skautowych, a także ponad 500 byłych harcerek i harcerzy zrzeszonych w Kole Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość, zaproszonych przez władze i na koszt państwa.

Nie zabrakło także delegacji chojnickiej. Harcerze chojniccy biorący udział w Zlocie w Spale otrzymali w darze od prezydenta Mościckiego domek myśliwski, który stał się zalążkiem harcerskiego ośrodka wodnego w Funce - więcej tutaj.