Fragment Polskiej Kroniki Filmowej z 1971 r. Dotyczy muzeum i jego twórcy Juliana Rydzkowskiego. (13.02. 1891 - 10.07. 1978).