graf.jpg

 Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty.

W Chojnicach rewitalizacja jest kontynuacją wcześniej podjętych działań w zakresie naprawy miasta. Jego funkcje winny odzwierciedlać potrzeby człowieka.W mieście wiele już zrobiono ...