Na przestrzeniu ostatnich lat zmienił się wizerunek miasta i zmienił się styl życia lokalnej społeczności. Zmiany te szczegolnie uwidoczniły po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Krótki film nie jest w stanie pokazać wszystkich aspektów przemian, nie mniej w pewnym stopniu pozwoli zaobserwować zachodzące w dalszym ciągu przeobrażenia.