Fragmenty mulitimedialnej prezentacji wydanej przez Urząd Miejski w 2004 r.