Informacje prasowe sprzed 80 i więcej lat są doskonałym wyznacznikiem ówczesnego życia mieszkańców miasta. Dotyczą różnych spraw i problemów, przez co pozwalają nam przybliżyć tamten okres niejako w formie dokumentalnej. Pochodzą z archiwalnych wydań prasy lokalnej z lat 1921 ? 1935 r.

?Zgoda? pod opieką św. Józefa

Uroczystości Bożego Ciala. Czerwiec 1928 r.

Na ostatnim zebraniu Towarzystwa, przewodniczył pan prezes Kubik. Sekretarz panBanasiak odczytał protokół, który bez zmian przyjęto. Uchwalono jednogłośnie by następującą nazwę Towarzystwa zmienić. Odtąd nosi nazwę: Towarzystwo polsko ? katolickie pod opieką św. Józefa w Chojnicach. Następnie omawiano sprawę wystawienia ołtarza podczas procesji Bożego Ciała. Ołtarz został ustawiony przed Szkołą Powszechną i był bez wątpienia jednym z najbardziej imponujących i najpiękniejszych ołtarzy. Sam ołtarz został wykonany przez członka Towarzystwa, pana Pabicha, który ten ołtarz wykonał na obczyźnie i dotąd zachował.

Po omówieniu całego szeregu spraw wewnętrznych, prezes solwował zebranie hasłem ?Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus? (1929 r.)

Procesja Bożego Ciała

Rozwinie się w następującym porządku:

1) Krzyż.

2) Szkoły: Powszechna, Zakładu Poprawczego, Wydziałowa, Zawodowe, Gimnazja

3) Towarzystwa Przysposobienia Wojskowego, Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Harcerstwo, ?Sokół?, Towarzystwo Powstańców i Wojaków, Koło Podoficerów Rezerwy.

4) Towarzystwa Sportowe.

5) Towarzystwa Zawodowe, Związek Drużyn Konduktorskich, Polski Związek Olejowców, Towarzystwo Urzędników Pocztowych, Zjednoczenie Zawodowe Polskie.

6) Towarzystwo Ludowe, Towarzystwo Zgoda.

7) Towarzystwo Mężczyzn Katolików.

8) Delegacje Towarzystw Niemieckich.

9) Trzeci Zakon.

10) Towarzystwa Żeńskie: Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, Sodalicja Żeńska, Żywy Różaniec, Bractwo Matek Chrześcijańskich, Towarzystwo Polek, Towarzystwo Paramentów, Towarzystwo Żeńskie św. Wincentego.

11) Kapela Zakładu Poprawczego.

12) Lutnia i niemiecki chór kościelny.

13) Korporacje: Rada Miejska, Reprezentacja Gminy Kościelnej, Magistrat, Dozór Kościelny.

14) SS, Służebniczki Marji, SS, Franciszkanki, Dzieci z kwiatami.

15) Wielebne duchowieństwo z najświętszym sakramentem.

16) Przedstawiciele władz.

17) Wierni.

(1930 r.)

Przez nieostrożność zabił młodego człowieka

W Wielkim Klińczu zdarzył się swego czasu okropny w skutkach wypadek. Otóż podczas strzelania do tarczy z floweru syn oberżysty Pawła Gliszczyńskiego ugodził 19 - letniego Okraja będącego podporą biednych rodziców. Mimowolny zabójca zabrał ojcu 7 ? milimetrowy flower, aby ćwiczyć się w strzelaniu w ogrodzie. W jego towarzystwie prócz śp. Okraja znajdowali się i inni. W pewnej chwili padł strzał, który ugodził śp.

Zakład św. Boromeusza.Ok. 1910 r.

Okraja w krtań i kula przeszła na wylot.   Natychmiast wezwano dr Pelowskiego z Kościerzyny. Stamtąd przewieziono go w stanie groźnym do zakładu św. Boromeusza do Chojnic, gdzie zmarł po kilkudniowych męczarniach. Obecnie odbyła się przed Sadem Okręgowym w Chojnicach rozprawa sądowa. Na ławie oskarżonych zasiadł 20 - letni Paweł Gliszczyński. Twierdzi on, że jest niewinny. Po przeprowadzonej rozprawie prokurator wniósł 6 miesięcy więzienia dla podsądnego. Sąd po naradzie skazał go za zabójstwo z paragrafu 222 z uwzględnieniem ważnych okoliczności łagodzących na karę więzienia przez cztery miesiące. Wykonanie tej kary zawieszono na przeciąg 2 lat. (1930 r.)

Dziwne zaniedbanie

Pracownicy kolejowi w tym i z Chojnic w poczuciu obowiązku obywatelskiego nabyli niedawno, odpowiednio do możności 5 proc. pożyczkę państwową, za którą należność strącano z zarobków w różnych ratach.

Dworzec w Chojnicach. Ok 1915 r.

Raty wraz z procentami za nie obcięty kupon spłacono. Od tego czasu upływa kilka miesięcy a obligacji jednak nie dostarczono, pomimo, że poszczególne buchalterje, w swoim czasie listy takowe przesłały do kolejowego Komitetu propagandy pożyczki. Takie postępowanie zniechęca społeczeństwo do spełniania obywatelskich obowiązków oraz podrywa autorytet Rzeczypospolitej. W jej obszar do czasu ostatecznego ustalenia granic wchodzą: miasto st. Warszawa. Województwa: Warszawskie, Łódzkie, Kieleckie, Lubelskie, Białostockie, Poznańskie, Pomorskie, Krakowskie, Lwowskie, Tarnopolskie, Stanisławowskie, Wołyńskie, Podolskie, Nowogrodzkie tudzież te ziemie b. Księstwa Cieszyńskiego, Spisza i Orawy, które weszły w skład Państwa Polskiego. (1921 r.)

 Ostrzeżenie

W ostatnich dniach włamali się nieprzechwyceni dotychczas kasiarze do Banku Kredytowego w Brodach, gdzie rozpruli kasę ogniotrwałą i skradli olbrzymią ilość różnych weksli. Między skradzionemi wekslami znajdują się weksle kilkunastu firm chojnickich. Podając powyższe do wiadomości ostrzega się miejscowe instytucje finansowe, jako też osoby prywatne, aby były ostrożne w przyjmowaniu weksli i dokładnie sprawdziły ich pochodzenie. (1930 r.)

Ślub

W dniu dzisiejszym, tj. 8 lipca odbywa się w Gostyczynie pow. tucholski ślub znanego kupca tutejszego zasłużonego długoletniego działacza na niwie śpiewaczej i skarbnika ?Lutni? chojnickiej p. Antoniego Cieplińskiego z panną Melanią Ciżamowską, córką obywatela gostycyńskiego. Młodej Parze Szczęść Boże. (1930 r.)

Oprac (red) fot archiwum