Jako poseł aktywnie uczestniczy w życiu politycznym kraju, nie zapominając o Chojnicach i regionie. Jest sponsorem wielu nagród w organizowanych turniejach sportowych czy uczniowskich. Patronuje wielu lokalnym inicjatywom.