Honorowi Obywatele Chojnic i biografie

Czesław Wycech

Czesław Wycech

Honorowe obywatelstwo miasta Chojnic otrzymał Czesław Wycech 16 października 1960. Urodził się 20 lipca 1899 r. w rodzinie chłopskiej w Wilczogębach, w powiecie jegrowskim na Podlasiu. W 1918 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Warszawie i podjął pracę na Lubelszczyźnie. Za działalność polityczną w ?PSL? ?Wyzwolenie? oraz w lewicowym ZNP został karnie przeniesiony na Pomorze i w latach 1927 ? 37 kierował Szkołą Powszechną w Chojnicach. Wycech napisał obszerna pracę monograficzną pt. ?Powi...

Wasilij F. Morozow

Wasilij F. Morozow

Wasilij Fiodorowicz Morozow - pułkownik Armii Radzieckiej (1913 - 1972).   Wasilij Fiodorowicz Morozow - pułkownik Armii Radzieckiej (1913 - 1972).   Uczestniczący w walkach o Chojnice Morozow bronił pozycji zajętych wcześniej przez wojska radzieckie w Chojnicach. Ciężko ranny w nogę podczas walk w Gdyni - przebywał w szpitalu frontowym w Chojnicach. Od czerwca 1941 r. brał udział we walkach frontowych poczynając od Smoleńska, bronił też Stalingradu. W wielkiej ofensywie przeciw...

Gereon Grzenia - Romanowski

 Gereon Grzenia - Romanowski

Albin Makowski z gratulacjami Grzeni ? Romanowskiemu po uroczystości nadania honorowego obywatela miasta Chojnic.   W uznaniu zasług poniesionych dla miasta, Miejska Rada Narodowa w dniu 29 listopada 1965 r. nadała uroczyście Gereonowi Grzeni ? Romanowskiemu honorowe obywatelstwo. Urodził się 19 marca 1916 r. we wsi Piece koło Zblewa, pow. Starogard Gd. z ojca Jana Grzeni i Agnieszki z Laskowskich, urodzonej we wsi Pobłocie pow. Wejherowo. We wrześniu 1923 r. rozpoczął naukę w szkole powszech...