Honorowi Obywatele Chojnic i biografie

Nataniel Mateusz Wolf

Nataniel Mateusz Wolf

Nataniel Mateusz Wolf   Nataniel Mateusz Wolf ojca stracił wcześnie, i byłby pewnie przejął po nim aptekę, gdyby nie głód wiedzy.   Nataniel Mateusz Wolf (niem. Nathanael Matthäus von Wolf). Był synem chojnickiego aptekarza. Urodził się w Chojnicach 28 stycznia 1724, zmarł w Gdańsku 15 grudnia 1784, podczas epidemii grypy. Studiował w Jenie, Lipsku, Weimarze, Halle i Erfurcie. Po I rozbiorze Polski zamieszkał w Gdańsku. Od 1775 był gdańskim lekarzem, związał się z tamtejszym towarzystwem n...

Ks. Józef L. Czapiewski

Ks. Józef L. Czapiewski

Ks. Józef Leonard Czapiewski     Ksiądz Józef Leonard Czapiewski (1885 - 1940)   Ks. Józef Leonard Czapiewski Urodził się 12 marca 1885r. w miejscowości  Małe Chełmy k. Brus, na Pomorzu, jako najstarszy syn Franciszka i Łucji. Ochrzczony został 13 marca przez ks. wikariusza Walentego Pełkę (ur.1857 zm. 1922 Brusy - lata pracy Brusach 1884 do 1887 r.) W tym czasie w Brusach proboszczem Engelbert Józef Biber (ur.1840 - zm..1911 r. -  praca w Brusach 1884 - 1910) rodzicami chrzestnymi...

Zofia Łukowicz

Zofia Łukowicz

Zofia Łukowicz   Zofia Łukowicz (1911- 2003)   Historia Chojnic liczy wiele lat. Tworzyli ją ludzie różnych zawodów, stanów, narodowości i wyznań na przestrzeni setek lat. Mijają lata, odchodzą ludzie. Regionalna historia (zarówno ta mała, jak i ta większa) pełna jest imion i nazwisk, gdyż właśnie ludzie są aktorami naszych dziejów. Zatem im bardziej znamy sylwetki ludzi, którzy żyli i działali w minionych latach, tym głębsze jest nasze rozumienie przeszłości miasta i regionu. 28 wrześn...

Zbigniew Stromski

Zbigniew Stromski

Zbigniew Stromski.     Zbigniew Stromski w swoim życiu podejmował się różnych zajęć. Jednak największą satysfakcję sprawiało mu publikowanie artykułów dotyczących historii naszego miasta i regionu oraz życia i obyczajów Kaszubów, a także praca w chojnickiej ekspozyturze Wojewódzkiego Archiwum Państwowego. W chojnickiej baszcie przy ulicy Sukienników, wśród starych dokumentów spędził 17 lat swego życia. Pasjonat historii i regionalista Zbigniew Stromski w wieku 17 lat. Jest autorem książk...

Ród Wolszlegierów

Ród Wolszlegierów

  Grupa członków Naczelnej Rady Ludowej wybranych przez Polski Sejm Dzielnicowy; Poznań, 5 grudnia 1918. Wśród siedzących: członek Komisariatu NRL Władysław Seyda (drugi od lewej), przewodniczący NRL Bolesław Krysiewicz (czwarty od lewej), ks. Antoni Wolszlegier (piąty od lewej),   Ród Wolszlegierów zajmuje wyjątkowe miejsce w dziejach Pomorza. Udokumentowana historia rodu sięga XVI wieku. W księdze Rady Miejskiej Chojnic nazwisko Wolszlegier pojawia się już w 1547 roku. W XIX w. cześć człon...

Ród Sikorskich

Ród Sikorskich

Ród Sikorskich   Pamiątkowa tablica w budynku starostwa w Chojnicach,   Ród Sikorskich herbu Cietrzew swój rodowód wywodzi z małej wsi leżącej na Kaszubach. Sikorscy osiedli w Prusach na Kaszubach i Pomorzu w XVII wieku. W XVIII wieku część rodziny osiadła na Kujawach, gdzie jej potomkowie posiadali wiele majątków. Dobra Wielkie Chełmy i Leśno koło Brus Sikorscy przejęli od rodziny Lewalt - Jezierskich herbu Rogala. Stanisław Sikorski (1855 - 1929) Ostatnimi właścicielami owych dóbr ze str...

Otton Weiland

Otton Weiland

Otton Weiland   Otton Weiland Otton Weiland urodził się 2 X 1887 roku w Chojnicach, jako syn Franciszka, mistrza krawieckiego i Anny Kleman, córki rybaka spod Wiela, która według relacji syna, pochodziła ze starej polskiej rodziny. Natomiast sam Otton Weiland, chociaż swoje wspomnienia napisał po niemiecku, to jednak zawsze uważał się za Polaka. Młodość Otton Weiland (1887 - 1966) Otton Weiland już od chłopięcych lat interesował się wodą i fascynował żeglarstwem. "Wielki pociąg do wod...

Ks. Jan Czapiewski

Ks. Jan Czapiewski

Ks. Jan Czapiewski   Ks. Jan Czapiewski (1914 -1983)   Urodził się 27 marca 1914 r. w Brusach, w rodzinie Antoniego i Wiktorii z domu Rolbieckiej. Sakramentu chrztu św. Udzielił mu 30 marca ks. wikariusz Bernard Kowalski. Rodzicami chrzestnymi zostali Jan i Marianna Rolbieccy. Bierzmowany został w Brusach 16 września 1927 r. przez ks. bp. Stanisława W. Okoniewskiego, przyjął imię "Józef". Uczęszczał do szkoły powszechnej w Brusach. W wieku 12 lat rozpoczął naukę w klasycznym G...

Ks. Feliks Bolt

Ks. Feliks Bolt

Ks. Feliks Bolt   Ks. Feliks Bolt 21 marca 1940 osadzony został w obozie koncentracyjnym Stutthof (nr obozowy 9234), gdzie po kilkunastu dniach zmarł. Jego szczątki pochowano na cmentarzu na Zaspie w Gdańsku. Urodził się w Barłożnie na Kociewiu. Egzamin dojrzałości zdał w chojnickim gimnazjum. Potem podjął studia teologiczne w Monasterze. Następnie studiował w Monachium i Pelplinie, gdzie w 1891 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Wielu, Brusach, Raciążu, Śliwicach....

Julian Rydzkowski

Julian Rydzkowski

Julian Rydzkowski   Żywot pasją tworzony Poznało go kilka tysięcy chojniczan i osób odwiedzających miasto. Wszędzie cieszył się szacunkiem i poważaniem. Przeżył w Chojnicach ponad 60 lat tworząc swoimi dokonaniami i postawą ? legendę godną odnotowania. Pan Julian ? agent reklamowy? Julian Rydzkowski Julian Rydzkowski ? urodził się 13 lutego 1891 r. w Bydgoszczy w rodzinie skromnego restauratora. Czuł się emocjonalnie związany z naszym regionem, czego dowodem Jego wypowiedzi podkreśla...

Jan Stromski

Jan Stromski

Jan Stromski   Jan Stromski na czele oddziału przysposobienia wojskowego Poczty Polskiej.   Podoficer, działacz i pocztowiec Pochodził z Barwika w powiecie kartuskim. Urodził się 18 grudnia 1898 roku. Od 6 - tego do 14 - tego roku życia uczęszczał do oddziałowej Szkoły Powszechnej w pobliskim Pomieczynie. Po jej ukończeniu pracował jako robotnik rolny w rodzinnej miejscowości. W 1917 roku został wcielony do pruskiej armii i wysłany na front zachodni. Po zdemobilizowaniu wstąpił 27 sierpnia ...

Jan Paweł Łukowicz

Jan Paweł Łukowicz

Jan Paweł Łukowicz   Mecenas kultury polskiej Nade wszystko kochał swoją rodzinną ziemię: pełne uroku kaszubskie jeziora, lasy i pola. Biło w nim serce Polaka przywiązanego do tradycji i kultury swojego regionu. Jan Paweł Sirwind Łukowicz urodził się 24 lipca 1886 roku w Chojnicach jako syn Jana Karola Macieja i Bogumiły zSikorskich. Naukę swoją rozpoczął w chojnickim gimnazjum. Tu zetknął się z grupą patriotycznej młodzieży polskiej. Młodzi chłopcy należeli do Jan Paweł Łukowicz (1886-1957)...

Dr Hipolit Ostoja - Lniski

Dr Hipolit Ostoja - Lniski

Dr Hipolit Ostoja - Lniski   Dr Hipolit Ostoja - Lniski   Dr Hipolit Ostoja - Lniski należał na przełomie XIX i XX wieku do czołowych obywateli i obrońców polskości na terenie miasta Chojnice. Był cenionym lekarzem, opiekunem i wychowawcą chojnickiej młodzieży filomackiej. Dr Hipolit Ostoja - Lniski Dr  Hipolit  Ostoja - Lniski Urodził się 9 marca 1853 roku w Dolnej Brodnicy koło Kartuz, w rodzinie ziemiańskiej Hipolita i Eufrozyny (z d. Łaszewskiej) Lniskich. Pochodził ze starej kaszubski...

Antoni Kaźmierski

Antoni Kaźmierski

Antoni Kaźmierski   Antoni Kaźmierski (z prawej) był fundatorem dzwonu dla kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela.   Niełatwo było zrobić karierę, a w końcu zarobić większe pieniądze w okresie zaborów i dwudziestolecia międzywojennego - szczególnie tym, którzy pochodzili z małych miejscowości oraz z biedniejszych rodzin. Do tych, którym się to udało, należał Antoni Kaźmierski, gostynianin urodzony 13 stycznia 1894 r. w samym sercu miasta ? między rynkiem a Górą Zamkową. Był synem szewca Jana i ...

Alojzy Sobierajczyk

Alojzy Sobierajczyk

Alojzy Sobierajczyk   Burmistrz Sobierajczyk otrzymał mieszkanie służbowe w ratuszu miejskim.   Przy głównej alei starego cmentarza w Chojnicach znajduje się pomnik z tablicą w wezgłowiu, na której widnieje napis: dr Alojzy Sobierajczyk, Pierwszy Polski Burmistrz Miasta Chojnic, 7 IV 1870 - 28 IV 1934 r. Niewątpliwie epitafium to kryje w sobie bogatą treść. Warto więc zastanowić się co oznaczają słowa wyryte na pomniku. Zatem przybliżę Państwu sylwetkę człowieka, który z ogromną siłą oddzia...

Alojzy Pruszak

Alojzy Pruszak

Alojzy Pruszak   Alojzy Pruszak (1887 - 1939). Ród Pruszaków należy do starych rodzin pomorskich. Leliwici odgrywali niemałą rolę w dziejach Rzeczypospolitej już od czasów piastowskich. Z pośród tego możnego rodu znajdujemy niejedną ciekawą postać i wielu mężów zasłużonych sprawie publicznej.   Herb Pruszak - Leliwa Na przestrzeni wieków Pruszaków odnajdujemy bądź to w senacie, bądź w prowincjonalnej radzie, a wielu z nich naznaczyło swą krwią pola bitew za Ojczyznę. Różni potomkowie tego ...

Albin Makowski

Albin Makowski

Albin Makowski   Albin Makowski (1908 - 1982)   5 sierpnia 1982 roku, zakończył swoją życiową drogę Albin Makowski, nestor chojnickich społeczników. Twórca prywatnego muzeum regionalnego. Człowiek o rzadko spotykanej pasji kolekcjonerskiej.   Kawiarnia Słoneczna. Pierwszy z lewej Albin Makowski. Urodził się 23 sierpnia 1908 roku w Berlinie w rodzinie emigrantów. Po I wojnie światowej zamieszkał w Chojnicach, gdzie w 1930 roku zdał maturę w gimnazjum klasycznym, dyplom magisterski uzyskał ...