Honorowi Obywatele Chojnic i biografie

 

Kazimierz Ostrowski

 

 

9 lutego 2007 roku Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr IV/56/07 nadała tytuły Honorowego Obywatela Miasta Chojnice - Kazimierzowi Ostrowskiemu.

Kazimierz Ostrowski - urodzony 24 lutego 1938r. w Chojnicach, całe swe dorosłe życie, i to zawodowe, i to społeczne, a w dużej mierze także i prywatne poświęcił swojej wielkiej pasji: rodzinnemu miastu i regionowi. Wszak wzrastał w atmosferze przywiązania do Małej Ojczyzny, pozostawał pod urokiem idei CeynowyMajkowskiego,Karnowskiego. W dojrzałe życie wkraczał u boku takich osób jak: Julian RydzkowskiJózef OsowickiStanisław Rolbiecki. Przez wiele lat kierował chojnickim oddziałem Gazety Pomorskiej. Wówczas to mieszkańcy Chojnic, zresztą nie tylko, poznali go jako dziennikarza od spraw codziennych, tych nie cierpiących zwłoki i tych często trudnych i kontrowersyjnych, ale też jako świetnego reportażystę zgłębiającego zakamarki historii i meandry współczesnego życia. 
W styczniu 1957 r. należał do grona współzałożycieli Zrzeszenia Kaszubskiego w Chojnicach, od 1964 r. Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego i do dziś jest jego aktywnym działaczem. Kolejne roczniki uczniów chojnickich szkół poznało Ostrowskiego jako publicystę, prelegenta, znawcę zagadnień związanych z szeroko pojętym regionalizmem, przybliżającego ten regionalizm młodzieży również obecnie, na niejednym spotkaniu. Nie sposób pominąć licznych publikacji Ostrowskiego przybliżających czytelnikom historię, kulturę miasta i regionu. W swoim czasie na życiu Chojnic piętno odcisnęły takie periodyki jak: „Bazuny”, czy „Zeszyty Chojnickie”, których był redaktorem w latach 70. i 80. Znane są m.in. takie książki jak: „Patroni chojnickich ulic”, „Zabytki Chojnic”, „Rys dziejów szpitala w Chojnicach”, „Ślad nieco trwalszy”, czy zbiór legend „Ukryty skarb” oraz biograficzne np. o Janie KarnowskimWincentym Rogali,Stanisławie Rolbieckim. Na kartkach wydanych na okoliczność jubileuszu 50 - lecia chojnickiego oddziału ZK-P monografii „Kaszubskim jesteśmy ludem” autorstwa Kazimierza Ostrowskiego też znajdziemy kawałek historii naszego miasta. Niewątpliwie najważniejszym dla miasta dziełem Ostrowskiego są wydane pod jego redakcją nowe „Dzieje Chojnic”.