Honorowi Obywatele Chojnic i biografie

Abp Józef Kowalczyk

Abp Józef Kowalczyk

    Abp Józef Kowalczyk - Prymas Polski   W marcu 1994 r. honorowym chojniczaninem został m.in. nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup tytularny Heraklei Józef Kowalczyk. W herbie biskupim zamieścił zawołanie ?Fiat voluntas Tua? (Bądź wola Twoja). Obecny prymas Polski. Abp Józef Kowalczyk nominację otrzymał 8 maja 2010, zaś ingres odbył 26 czerwca 2010. Jego poprzednikiem był abp Henryk Muszyński. Urodził się 28 sierpnia 1938 r. w Jadownikach Mokrych (woj. tarnowskie) w rodzinie rolnic...

Georg Moenikes

Georg Moenikes

26 kwietnia 2010 roku Rada Miejska W Chojnicach Uchwałą Nr XXXVIII/446/10 nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Georgowi Moenikes. Uroczystość przekazania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice Burmistrzowi Emsdetten rozpoczęta została poprzez odczytanie treści Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2010 r. nawiązującej do życiorysu Georga Moenikesa, burmistrza Emsdetten od października 1999, współinicjatora podpisania w 1996 umowy o partnerstwie z Chojnicami. Za  je...

Janusz Jutrzenka Trzebiatowski

Janusz Jutrzenka Trzebiatowski

   Janusz Jutrzenka Trzebiatowski 9 marca 2015 r. podczas sesji rady miejskiej odebrał tytuł honorowego obywatela Chojnic przyznany na sesji 26 stycznia 2015 r.uchwałą Rady Miejskiej. Uroczystość uświetniła chojnicka kapela kaszubska.  Janusz Gerard Stanisław Jutrzenka Trzebiatowski (ur. 9 lipca 1936 w Chojnicach ? polski rzeźbiarz, malarz, scenograf, poeta. Żyje i tworzy w Krakowie. Jego twórczość to malarstwo, rzeźba, plakat, medalierstwo, architektura i scenografia oraz twórczość poetycka. ...

Michaił Konstantynowicz

Michaił Konstantynowicz

Michaił Konstantynowicz Wołkow     26 kwietnia 2010 roku Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr XXXVIII/448/10 nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice  Michaiłowi Konstantynowiczowi Wołkowowi. Michaił Konstantynowicz Wołkow - ur. 17 kwietnia 1950 roku w Signaiwce w obwodzie Czerkawskim. Jest absolwentem Kijowskiego Instytutu Kultury, który ukończył w 1976 roku. Całe życie zawodowe poświęcił kulturze. W jej instytucjach zajmował różne stanowiska. Z czynnego życia zawodowego, ze wzgl...

Ks. Roman Lewandowski

Ks. Roman Lewandowski

    Ksiądz Roman Lewandowski urodził się 12 grudnia 1932 r. w Chełmży. W 1951 roku podjął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Ukończył je święceniami kapłańskimi w 1957 r. Dekretem Ks. Biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego został posłany na placówkę do Brodnicy. Tam pracował katechizując i pełniąc obowiązki wikariusza w parafii p.w. Św. Katarzyny przez 10 lat, czyli do 1967 r. Od grudnia 1967 r. został powołany na samodzielną placówkę do Żmijewa  koło Brodnicy, do para...

Ks. Kardynał Józef Glemp

Ks. Kardynał Józef Glemp

Ks. Kardynał Józef Glemp Prymas senior (1929 - 2013)     Józef Glemp urodził się w 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu, jako syn Kazimierza i Salomei z Kośnickich. Ojciec jego, górnik kopalni soli, brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Lata okupacji spędził na rodzinnej ziemi kujawskiej w Rycerzewie pod Inowrocławiem, z którego pochodziła jego rodzina. Tutaj razem z rodzeństwem pracował przymusowo w niemieckim gospodarstwie rolnym. Szkołę średnia ukończył w Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w ...

Ks. Jan Bernard Szlaga

Ks. Jan Bernard Szlaga

Ks. bp. prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga - Biskup diecezjalny pelpliński   W marcu 1994 r. MRN w Chojnicach postanowiła nadać tytuł honorowego obywatela miasta Chojnic ks. Janowi Bernardowi Szladze, biskupowi pelplińskiemu. Jan Bernard Szlaga, syn Jana i Heleny z domu Sciesińskiej, urodził się 24 maja 1940 r. w Gdyni. Ojciec w tym mieście, wówczas pracownik Poczty Polskiej pracował na kolei. Był najmłodszym z sześciorga rodzeństwa. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Gdyni w latach 1947 ? 53...

Kazimierz Ostrowski

Kazimierz Ostrowski

  Kazimierz Ostrowski     9 lutego 2007 roku Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr IV/56/07 nadała tytuły Honorowego Obywatela Miasta Chojnice - Kazimierzowi Ostrowskiemu.Kazimierz Ostrowski - urodzony 24 lutego 1938r. w Chojnicach, całe swe dorosłe życie, i to zawodowe, i to społeczne, a w dużej mierze także i prywatne poświęcił swojej wielkiej pasji: rodzinnemu miastu i regionowi. Wszak wzrastał w atmosferze przywiązania do Małej Ojczyzny, pozostawał pod urokiem idei Ceynowy, Majkowskiego...

J. Fransiscus Collard

J. Fransiscus Collard

Josephus Fransiscus Collard   Urodził się 02.06.1932 r. w Waalwijk. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w kierunku zawodowym. W maju 1951 roku wstąpił w związek małżeński z Petronellą Kipping. W roku 1958 opuścił rodzinne miasto i wyjechał do pracy do Niemiec. Urodził się 02.06.1932 r. w Waalwijk. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w kierunku zawodowym. W maju 1951 roku wstąpił w związek małżeński z Petronellą Kipping. W roku 1958 opuścił rodzinne miasto i wyjecha...

Jan Paweł II (1920 - 2005)

Jan Paweł II (1920 - 2005)

Jan Paweł II (1920 - 2005)     ?Z głosu serca przepełnionego wdzięcznością za Posługę Piotrową Janowi Pawłowi II Rada Miejska w Chojnicach na mocy uchwały Nr XLI / 422 / 98 z dnia 18 czerwca 1998 roku nadaje Honorowe Obywatelstwo Miasta Chojnice.? Burmistrz Miasta Arseniusz Finster Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Pietrzyk W niedzielę 6 czerwca 1999 r. po Mszy Św. w Pelplinie, delegacja władz miasta Chojnice, burmistrz Arseniusz Finster, wraz z byłym burmistrzem Andrzejem Gąsiorowski...

Elena Pietrowna Rudenko

Elena Pietrowna Rudenko

Elena Pietrowna Rudenko   26 kwietnia 2010 roku Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr XXXVIII/445/10 nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Elenie Pietrownej Rudenko. Ur. 28 listopada 1959 roku w Kormie. Ukończyła studia choreograficzne w Permie. Założycielka i dyrektorka narodowego zespołu pieśni i tańca ?Poleska Zorka? w Mozyrze. Jest członkiem wielu organizacji oraz stowarzyszeń społecznych i kulturalnych. Wielokrotnie nagradzana za wybitne osiągnięcia w kulturze. Podczas pobyt...

Edmund Piękny - niestrudzony społecznik

Edmund Piękny - niestrudzony społecznik

Edmund Piękny - niestrudzony społecznik (1916-2016)   Urodził się 05.08.1919 r. w Jarużynie (powiat bydgoski). Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w liceum humanistycznym w Bydgoszczy, które zakończył maturą w roku 1939. 27.11.1939 r. niemiecki sąd wojenny skazał go na 6 lat ciężkiego więzienia. W więzieniu przebywał do końca wojny. Po wyzwoleniu powrócił do rodzinnego miasta Fordon, gdzie został wybrany burmistrzem. Równocześnie w tym samym czasie zawarł związek małżeński z chojnic...

Albert Menheere

Albert Menheere

  Albert Wilhelmus Antonius Josephus Menheere     26 kwietnia 2010 roku Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr XXXVIII/447/10 nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Albertowi Menheere. Albert Wilhelmus Antonius Josephus Menheere - ur. 7 kwietnia 1946 r. Ma wykształcenie średnie, które uzupełniał kończąc liczne kursy specjalistyczne. Zawodowo zajmował się prowadzeniem kuchni w jednostkach służby zdrowia. Pracował jako szef kuchni w domach późnej starości i szpitalach. Otrzymał sze...